Hoppa till huvudinnehållet

Varför heter det Sachsska barn- och ungdomssjukhuset?

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset hette från början Barnsjukhuset Simon och Mathilda Sachs Minne. Sjukhuset, som fram till år 2000 hade sin verksamhet i den vackra byggnaden nedanför Södersjukhuset, invigdes den 8 mars 1911 efter en donation av syskonen Josef Sachs och Alice Thiel. Ovanför ingången till den gamla byggnaden står det: "Åt minne av Simon och Mathilda Sachs", donatorernas föräldrar som förlorade sitt första barn när det var i späd ålder.

Idag är Sachsska barn- och ungdomssjukhuset en del av Södersjukhuset. Här bedrivs kvalificerad akut- och specialistvård från för tidigt födda barn till ungdomar upp till 18 år. Med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention arbetar vi i tvärprofessionella grupper med olika specialistkompetenser och tillsammans med barnens föräldrar. 

Här hittar du Sachsska barn- och ungdomssjukhusets mottagningar och avdelningar