Hoppa till huvudinnehållet

Optimera samarbetet i teamet

Vi på Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete, C-IPLS, vid Södersjukhuset är Sveriges enda kunskapscenter som stöttar vårdens medarbetare i att utveckla sitt samarbete och lärande över professionsgränserna. Vårt uppdrag är regionsövergripande – vi vänder oss till alla anställda inom hälso- och sjukvårdens verksamheter som har vårdavtal med Region Stockholm. Organisatoriskt tillhör vi Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter, men vi finansieras av regionen. Våra tjänster är kostnadsfria.

figurer på rad mot lågt rosa fält_Illustration_Gabriella Fromholt_780pxbred.png

Vad innebär interprofessionellt lärande och samarbete?

Det finns många olika sätt att arbeta interprofessionellt. Det kan vara hur man involverar, kommunicerar, dokumenterar och samarbetar med varandra i teamet. Att arbeta interprofessionellt innebär att man i teamet lär av, om och med varandra.  Det förbättrar bland annat patientsäkerheten och vår arbetsmiljö.

IPLS modellen_Illustration_Gabriella Fromholt_780pxbred.png

Här hittar du information om oss för utskrift