Hoppa till huvudinnehållet

Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete

På Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter finns Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete, C-IPLS. C-IPLS är Sveriges enda kunskapscenter som stöttar vårdens medarbetare i att utveckla sitt samarbete och lärande över professionsgränserna. Verksamheten är finansierad av Region Stockholm - Personal och utbildning - och riktar sig till samtliga vårdgivare och deras anställda inom regionen.

C-IPLS verksamhet

På C-IPLS finns  kunskap kring kliniskt interprofessionellt lärande, samarbete, praktik och kommunikation i team. Vi gör många typer av insatser, till exempel behovsanpassade utbildningsinsatser, allt från 30 minuter till hela planeringsdagar. Vi jobbar med nationellt & internationellt nätverkande, stöd till förbättringsarbeten och olika typer av simulering. Dessutom håller vi i utbildningarna Facilitatorutbildning inom interprofessionellt lärande och samarbete och 2-dagarskursen för handledare som handleder interprofessionella studentteam.

Läs mer om våra erbjudanden i menyn nedan.

 • Skriv gärna ut foldern och sprid i er verksamhet

  Folder - Optimera samarbetet i teamet

 • Vi genomför olika utbildningsinsatser såsom workshops, föreläsningar, seminarier och informationsmöten - allt efter din/er verksamhets behov. Det kan till exempel handla om vad ni kan tänka på för att förbättra samarbetet och/eller kommunikationen i interprofessionella team. Vårt enda krav är att målgruppen är vara interprofessionellt.  

  Vi gör allt ifrån 30 minuters informationsmöten/ föreläsningar till att vi är med och planerar och deltar på heldagar så som planerings- och/eller studiedagar. Vi kan även vara med vid förbättringsarbeten som har interprofessionell fokus. Vi kommer ut till er verksamhet, eller om ni vill komma till oss på Södersjukhuset så går det också att ordna.  

  Vi vill gärna ha kontakt med er från verksamheten innan. Det gör det lättare för oss att kartlägga just ert behov och vad ni är intresserade av. Låter detta spännande och intressant? Hör av er till någon av oss, kontaktuppgifterna hittar ni under Kontakt 

 • Varje termin sedan hösten 2017 erbjuder vi en kurs till facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete. Kursen kommer ursprungligen från Kanada, som är världsledande inom interprofessionellt lärande och samarbete. Kursen är översatt och omarbetad till svenska förhållanden för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta medarbetare i Region Stockholm.  

  Kursens övergripande syfte är att förbättra den kliniska kvalitén, patientsäkerheten, patientnöjdheten samt medarbetarnas arbetsmiljö. Som utbildad facilitator i interprofessionellt samarbete och lärande kommer du att kunna initiera och stödja teamsamarbete och grupprocesser samt sätta fokus på ett ökat lärande mellan professionerna för att nå en högre grad av personcentrerad vård.  

  Som facilitator kommer du även att kunna fungera som samarbetspartner för ledningen och respektive organisation i arbetet med interprofessionella insatsområden och utvecklingsprojekt. Du blir också ambassadör för interprofessionellt lärande och samarbete på din arbetsplats.  

  Mer information

  Mer information om aktuell kurs hittar du i foldern här

  Vill du läsa om vad tidigare kursdeltagare tyckte?
  Ta del av ett reportage kring utbildningen på Region Stockholms intranät.  

  Anmälan

  Du anmäler dig via Lärtorget.

   

 • Varje termin erbjuder vi en 2-dagarsutbildning som heter Facilitering och stöd inom kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete. Den riktar sig till alla som arbetar kliniskt inom hälso- och sjukvården och som på något sätt handleder interprofessionella studentteam.

  Kursens övergripande syfte är att stärka dig som handledare så att du får kunskaper och verktyg för att på bästa sätt kunna stödja studenterna i att samarbeta och lära i interprofessionella team. 

  Mer information

  Anmälan

  Du anmäler dig via Lärtorget.

 • Nu finns det även en e-kurs med grunderna i interprofessionellt lärande och samarbete- ”Introduktion till kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete”. Du hittar den i kurskatalogen i Lärtorget. ”Länk till Lärtorget

  Om du inte har tillgång till Lärtorget på din arbetsplats så kan du gå in på https://lartorget.sll.se/ och där välja den publika kurskatalogen för att nå kursen.

  Tips gärna era kollegor om denna e-kurs!

 • C-IPLS is Stockholm’s regional knowledge center for interprofessional learning and collaboration. Interprofessional collaboration in healthcare aims to improve the quality of care, patient safety, patient satisfaction and the employees' work environment. It is an important factor in achieving a higher degree of person-centered care.

  At C-IPLS we offer a broad range of workshops and courses with an interprofessional focus to employees of all health care professions.

   

  Our workshops

  • Interprofessional learning and collaboration 
   • Teamwork
   • Team Communication
   • Feedback 
   • Facilitation

   

  Our courses (all in Swedish)

  Facilitator of interprofessional learning and collaboration. 6,5 days. Offered once per semester. This course originates from Canada and Denmark and has been translated and adapted for a Swedish context. As a trained facilitator you will: be able to initiate and support team collaboration; encourage increased learning between professions; act as a partner for leadership in interprofessional questions and development projects; become and ambassador for interprofessional learning and collaboration at your workplace.

  Facilitation and support in clinical interprofessional learning and collaboration. 2 days.
  This course is aimed at everyone who works clinically in healthcare and who in some way supervises interprofessional student teams. The course equips you with the knowledge and tools to best support and guide your students when they are collaborating and learning in interprofessional teams. 

  Introduction to Interprofessional Learning and Collaboration. Online, about 50 minutes.
  This short online course introduces you to the Interprofessional Learning and Collaboration.

  If you are interested in knowing more about us or our courses, please contact us.

 • Om du som vårdpersonal, eller ni som verksamhet, har idéer, funderingar eller vill ha stöd kring interprofessionellt lärande/samarbete, hör av er till Malin Horngren eller Ann-Sophie Cisse

  Utbildningsledare
  Malin Horngren
  072-468 86 58
  malin.horngren@regionstockholm.se

   

  Utbildningsledare
  Ann-Sophie Cissé
  072-4688939
  ann-sophie.cisse@regionstockholm.se