Hoppa till huvudinnehållet

Kurser i akutsjukvård på Utbildnings- och innovationscenter

På Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter bedrivs externa utbildningar inom akutsjukvård. Kurserna riktar sig till sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus inom områdena akut omhändertagande och katastrofmedicin. Förutom det existerande kursutbudet kan centret i samråd med kund skapa en utbildning/övning efter önskat behov.

Läs om Utbildnings- och innovationscenter på Södersjukhuset.

 

AMLS - Advanced Medical Life Support   

AMLS är en tvådagarskurs i medicinskt omhändertagande av akut sjuka patienter med fokus på teamarbete. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar med en avslutande skriftlig kursexamination. Kursen riktar sig mot sjuksköterskor, läkare och prehospital personal.

AMLS består av interaktiva föreläsningar, undervisnings- och undersökningsstationer. De interaktiva/fallbaserade lektionerna omfattar anamnes/status, bedömning av patienten i chock, dyspné, bröstsmärta, förändrad medvetandegrad, endokrina sjukdomar, infektioner, intoxikationer och buksmärta. Lektionerna åtföljs av praktiska undervisningsstationer.

Tiderna som gäller under kursdagarna är:
Dag 1: 08.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.30

Kursexaminationen i slutet av dag två består dels av ett skriftligt prov, dels av ett praktiskt moment där studenterna får visa hur de tar hand om en skademarkör med simulerade symtom. För godkänd kurs krävs närvaro under hela kursen, godkänt praktiskt och skriftligt prov.

Det är nödvändigt att du studerar utsänd litteratur innan kursstart. Tillsammans med kursboken följer kursinformation samt ett pre-test som tillsammans med ifylld svarsblankett ska lämnas in vid kursstart.

Kursdatum hösten 2024

  • 26-27 september
  • 24-25 oktober
  • 21-22 november
  • 12-13 december
  • 19-20 december

Anmälan:
Anmäl dig på följande länk: KURSANMÄLAN
Eller via denna QR kod:

imagekxqc.png

Observera att anmälan är bindande.

Kostnad
9950 kr exkl. moms.

Kontaktperson:
Christian Åslund
christian.aslund@regionstockholm.se
070-737 52 06


ENPC - Emergency Nursing Pediatric Course image2tqk4.png

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om barns normala utveckling – samt kunskap om sjukdomar och akut trauma. Genom teori och praktiska övningar tränas deltagaren i Primärt och Sekundärt omhändertagande enligt A – I.

Kursen vänder till sjuksköterskor som i sitt dagliga arbete möter barn ex, BVC, akutmottagningar,ambulans, IVA, anestesi, vårdavdelningar, RTG mm.

Efter genomgången godkänd kurs erhåller deltagaren ett internationellt certifikat giltigt i 4 år.

Även andra yrkeskategorier är välkomna att deltaga som auskultanter/åhörare.

För mer info och anmälan

Kontaktperson:
Christian Åslund
christian.aslund@regionstockholm.se
070-737 52 06

 

TNCC - Trauma Nursing Core Course image2tqk4.png

TNCC är en två dagars kurs och är utformad av sjuksköterskor för sjuksköterskor, verksamma inom akut traumavård. Andra kategorier är välkomna som auskultanter under kursdag ett och halva kursdag två. TNCC baseras på samma koncept som de internationella traumautbildningarna för läkare respektive ambulanssjukvårdare och genomförs med liknande pedagogik och kurs principer.

För mer info och anmälan

Kontaktperson:
Christian Åslund
christian.aslund@regionstockholm.se
070-737 52 06

 

Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter

Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter är samlingsplatsen för kliniskt lärande på Södersjukhuset. Till centret hör Kliniskt träningscentrum (KTC) där studenter och medarbetare kan utbyta erfarenheter och träna praktiska moment och samarbete med andra professioner; Klinisk utbildningsavdelning (KUA) som erbjuder interprofessionell klinisk praktik för studenter; Centrum för interprofessionellt lärande (C-IPL) som stöttar vården med kunskap kring interprofessionellt lärande och praktik; SP-center som bistår med så kallade standardiserade patienter i utbildningar och kurser; HLR-verksamheten som bedriver utbildning i hjärt- lungräddning för medarbetarna, samt Sös Innovation som fungerar som en länk mellan näringslivet och den kliniska kompetens och idérikedom som finns inom hälso- och sjukvården och jobbar med produktutveckling, digitala innovationer och tjänstedesign.

Utbildnings- och innovationscenter erbjuder också en rad utbildningar, driver och stöttar utvecklingsprojekt i vården och fungerar som pedagogiskt stöd för Södersjukhusets medarbetare och studenter. 

Chef Utbildnings- och innovationscenter
Anna Nordin Lundqvist
072-468 88 87
anna.nordin-lundqvist@regionstockholm.se

Hitta till oss
Jägargatan 20, entréplan

 

 

Dokument för Bergrummet:
Handlingsplan vid brand-Bergrummet (pdf, 231 kB)