Hoppa till huvudinnehållet

Kurser i akutsjukvård på Utbildnings- och innovationscenter

På Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter bedrivs externa utbildningar inom akutsjukvård. Kurserna riktar sig till sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus inom områdena akut omhändertagande och katastrofmedicin. Förutom det existerande kursutbudet kan centret i samråd med kund skapa en utbildning/övning efter önskat behov.

Läs om Utbildnings- och innovationscenter på Södersjukhuset.

A-HLR Barn Grundutbildning

Avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR) Barn grundutbildningskurs är en påbyggnadskurs till kursen S-HLR barn. Kursen riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor på sjukhus och i prehospital verksamhet.

Kursdagen innefattar bedömning av akut sjuka barn med livshotande tillstånd, beskrivning av stabiliserande och livräddande åtgärder inklusive läkemedelstillförsel. Kursen inleds med en kortare introduktion och sammanfattning av inläsningsmaterialet. Därefter fortsätter dagen med praktiska övningar. Alla kursdeltagare får agera teamledare och varje scenarioövning avslutas med ett ”avlastningssamtal” som utvärdering. 

Kursen Barn HLR ska ha genomgåtts inom sex månader före kurstillfället. Innan kursen genomförs får deltagarna ett pre-test som lämnas in vid kursstart. För att få delta i kursen krävs att 80 procent av svaren är rätt.

Anmälan
3000 kr exkl. moms. I kurskostnaden ingår kurslitteratur, kaffe och lunch. 

Kontakt:
utbildningssamordning.sos@regionstockholm.se

 

AMLS Advanced Medical Life Support

AMLS är en tvådagarskurs i medicinskt omhändertagande av akut sjuka patienter med fokus på teamarbete. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar med en avslutande skriftlig kursexamination. Kursen riktar sig mot sjuksköterskor, läkare och prehospital personal.

AMLS består av interaktiva föreläsningar, undervisnings- och undersökningsstationer. De interaktiva/fallbaserade lektionerna omfattar anamnes/status, bedömning av patienten i chock, dyspné, bröstsmärta, förändrad medvetandegrad, endokrina sjukdomar, infektioner, intoxikationer och buksmärta. Lektionerna åtföljs av praktiska undervisningsstationer.

Tiderna som gäller under kursdagarna är:
Dag 1: 08.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.30

Kursexaminationen i slutet av dag två består dels av ett skriftligt prov, dels av ett praktiskt moment där studenterna får visa hur de tar hand om en skademarkör med simulerade symtom. För godkänd kurs krävs närvaro under hela kursen, godkänt praktiskt och skriftligt prov.

Det är nödvändigt att du studerar utsänd litteratur innan kursstart. Tillsammans med kursboken följer kursinformation samt ett pre-test som tillsammans med ifylld svarsblankett ska lämnas in vid kursstart.

Kursdatum våren 2024

  • 19-20 februari
  • 18-19 mars
  • 22-23 april
  • 30-31 maj

Anmälan:
Anmäl dig på följande länk: KURSANMÄLAN
Eller via denna QR kod:

imagetxn7j.png

Observera att anmälan är bindande.

Kostnad
9950 kr exkl. moms.

Kontaktperson:
Christian Åslund
christian.aslund@regionstockholm.se
070-737 52 06

 

CBRNE Kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen

Kursen innehåller övningar som ger kunskap om skador, symtom, medicinsk behandling, handlingsberedskap, säkerhetstänkande, skyddsutrustning och saneringsmetodik vid CBRNE-händelser både prehospitalt och hospitalt.

I hanteringen av farliga ämnen som är kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära finns det alltid risker för oavsiktlig spridning som kan ha stora konsekvenser på människor. Intresset att använda sig av CBRN vid terrorattentat har visat sig finnas hos enskilda personer och inte minst hos terroristgrupper.

I en del beväpnade konflikter i världen har kemiska stridsmedel och kärnvapen använts och biologiska stridsmedel utvecklats. Angrepp med CBRNE kan orsaka omfattande skada och bidra till stor oro, inte minst om traditionella sprängladdningar blandas med ett farligt ämne; därför har beredskapen för incidenter med farliga ämnen ökat de senaste åren.

Kursdatum
Kursdatum bokas i samråd med uppdragsgivaren.


Kontaktperson: 
Ola Nerf
ola.nerf@regionstockholm.se
073-9732631

 

Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter

Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter är samlingsplatsen för kliniskt lärande på Södersjukhuset. Till centret hör Kliniskt träningscentrum (KTC) där studenter och medarbetare kan utbyta erfarenheter och träna praktiska moment och samarbete med andra professioner; Klinisk utbildningsavdelning (KUA) som erbjuder interprofessionell klinisk praktik för studenter; Centrum för interprofessionellt lärande (C-IPL) som stöttar vården med kunskap kring interprofessionellt lärande och praktik; SP-center som bistår med så kallade standardiserade patienter i utbildningar och kurser; HLR-verksamheten som bedriver utbildning i hjärt- lungräddning för medarbetarna, samt Sös Innovation som fungerar som en länk mellan näringslivet och den kliniska kompetens och idérikedom som finns inom hälso- och sjukvården och jobbar med produktutveckling, digitala innovationer och tjänstedesign.

Utbildnings- och innovationscenter erbjuder också en rad utbildningar, driver och stöttar utvecklingsprojekt i vården och fungerar som pedagogiskt stöd för Södersjukhusets medarbetare och studenter. 

Chef Utbildnings- och innovationscenter
Anna Nordin Lundqvist
072-468 88 87
anna.nordin-lundqvist@regionstockholm.se

Hitta till oss
Jägargatan 20, entréplan

 

 

Dokument för Bergrummet:
Handlingsplan vid brand-Bergrummet (pdf, 231 kB)