Gå till innehåll
X

Sös-föreningen Opuscula Medica stödjer medicinsk forskning och utbildning på Södersjukhuset. Områden som är viktiga delar för Södersjukhusets utveckling som akutsjukhus. Varje år ger föreningen ut en rad priser, bland annat Matts Halldin pris som alla anställda inom Stockholms läns landsting både kan nominera och nomineras till.
 • Nominera till Matts Halldin pris

  Matts Halldin pris

  Priset inrättades 1993 och går vartannat år till "För sjukvården betydelsefulla forskningsinsatser inom klinisk sjukvård" och vartannat år till "För stimulerande och idérika insatser inom undervisningen i praktisk klinisk sjukvård". Priset är avsett för personer på alla nivåer och inom alla specialiteter i svensk sjukvård. Priset består av 25 000 kronor och ett diplom.

  Nominera till 2018 års pris senast 16 september

  Alla medarbetare inom Stockholms läns landsting är välkomna att skicka in ett skriftligt, motiverat förslag på en lämplig kandidat. 2018 går priset till en person "För stimulerande och idérika insatser inom undervisningen i praktisk klinisk sjukvård". Sista nomineringsdag för 2018 års Matts Halldin pris är 16 september.

  Så här nominerar du

  Prisutdelning

  Priset delades för första gången ut 1994 i samband med Södersjukhusets 50-årsjubileum. Nuförtiden delas priset ut under Södersjukhusets inspirationsvecka krign forskning, utveckling, utbildning och innovation som är i november varje år.

  2017 års Matts Halldin-pristagare

  Leif Svensson, verksamhetsområde Kardiologi, Södersjukhuset

  Juryns motivering: "Leif Svensson tilldelas Matts Halldin priset för att under mer än 20 år bedrivit forskning av hög internationell klass inom prehospital akutsjukvård vilket lett till en dramatisk förändring av omhändertagande av patienter som drabbats av hjärtstopp. Genom forskning men också genom hårt praktiskt arbete på fältet har Leif bidragit till att överlevnaden vid hjärtstopp dramatiskt ökat."


  Tidigare utdelade Matts Halldin-priser:

  2016 Eva Joelsson Alm, verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset
  2015 Thomas Nyström, Verksamhetsområde Internmedicin, Södersjukhuset, och KI Södersjukhuset
  2014 Christina Hägglund, chefsassistent på Kliniskt Träningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
  2013 Mårten Rosenqvist, Kardiologiska kliniken, Södersjukhuset, och Katarina Bohm, KI Södersjukhuset
  2012 Tomas Sonnenfeld, Kirurgkliniken, Södersjukhuset
  2011 Jakob Johansson, Anestesikliniken, Uppsala Akademiska sjukhuset
  2010 Uffe Hylin, Ortopedkliniken, Södersjukhuset
  2009 Lars Henningsohn, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, och Doris Lund, LABMED/klinisk kemi
  2008 Stefan James, kardiologiska kliniken, Uppsala Akademiska Sjukhuset
  2007 Hans Gyllenhammar, Institutionen för medicin, Huddinge
  2006 Gunnar Lilja, Sachsska Barnssjukhuset, Södersjukhuset
  2005 Sari Ponzer, Prefekt KI Södersjukhuset
  2004 Eric Sandström, Karolinska Universitetssjukhuset/Sektionen Södersjukhuset
  2003 Leena Jylli, Anestesikliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och Jan Tidermark, Ortopedkliniken, Södersjukhuset
  2002 Staffan Arnér, Anestesikliniken, Karolinska sjukhuset
  2001 Göran Elinder, Prefekt KI Södersjukhuset
  2000 Robert Hahn, Anestesikliniken, Södersjukhuset
  1999 Christina Lindholm, Akademiska Sjukhuset, och Jan Frisell, Kirurgkliniken, Huddinge sjukhus
  1998 Ingrid Gertz, Anestesikliniken, Huddinge sjukhus
  1997 Torsten Mossberg, Anestesikliniken, Länsdelssjukhuset Södertälje
  1996 Britt Nordlander, Otologiska kliniken, Södersjukhuset, och Eva Svanborg, Neurofysiologiska avdelningarna, Södersjukhuset
  1995 Birgitta Neikter, Ortopedkliniken, Huddinge sjukhus
  1994 Georg Matell, MIVA, Södersjukhuset

   

 • Opuscula Medicas historia

  Föreningen startade på Södersjukhuset år 1961 och har sina rötter i den medicinska tidskriften med samma namn. Opuscula betyder liten skrift på latin. Tidskriften grundades fem år tidigare av Sixten Kallner som var docent på medicinska kliniken. Innehållet skulle ge medicinsk information och skapa ett forum för debatt. Sixten Kallner var själv en skicklig debattör och ofta anlitad föreläsare som verkade för att göra Södersjukhuset till ett undervisningssjukhus.

  När föreningen startade var det huvudsakliga uppdraget att fortsätta utgivningen av Opuscula Medica. Sixten Kallner utsågs till ordförande och fortsatte driva tidningen som engagerad redaktör. År 1964 gick Sixten Kallner hastigt bort. Åke Liljestrand tog då över som ordförande och Matts Halldin blev redaktör. Tidsskriften levde vidare i över 30 år även om utgivningstakten successivt minskade.

  Vid årsstämman år 1992 beslutade man att upphöra med utgivningen av Opuscula Medica. I stället instiftades ett pris till minne av tidskriften och för att hedra betydelsefulla insatser i klinisk forskning eller undervisning, Matts Halldin Pris.

  Idag ger föreningen också ut priserna Årets Sös:are, Årets AT-läkare, ST-priset för förbättringsarbete, Bästa magisteruppsats på Sös, och Sös innovationspris.

  Föreningen utser också varje år en hedersmedlem i föreningen som har gjort extra insatser kring forskning och utbildning, liksom ger ut ett resestipendie på 5000 kr som en medlem får använda till en arbetsrelaterad resa, konferens eller liknande.

  Allt för att främja forskning och utbildning på Sös.

   

 • Sös-medarbetare? Bli medlem!

  Är du medarbetare på Sös?
  Bli medlem i föreningen Opuscula Medica! Som medlem bidrar du till Sös utveckling som akutsjukhus och har chansen att vinna föreningens resestipendium på 5000 kr.

  Som medarbetare kan du också nominera, och nomineras, till fler priser än Matts Halldin pris som Opuscula Medica ger ut varje år: Årets Sös:are, Årets AT-läkare, ST-priset för förbättringsarbete, Bästa magisteruppsats på Sös och Sös innovationspris. Läs mer på Sös intranät. 

Till toppen Pil