Hoppa till huvudinnehållet

Opuscula Medica

Sös-föreningen Opuscula Medica stödjer vårdens forskning, utveckling, utbildning och innovation. Områden som är viktiga delar för Södersjukhusets utveckling som akutsjukhus. Varje år ger föreningen ut en rad priser, bland annat Matts Halldin pris som alla anställda inom Region Stockholm både kan nominera och nomineras till. Sista dag för att nominera till 2022 års Matts Halldin pris var den 14 september.

 • Matts Halldin Pris på 25 000 kronor går vartannat år till en person som gjort stimulerande och idérika insatser inom undervisningen i praktisk klinisk sjukvård. Vartannat år prisas istället betydelsefulla forskningsinsatser inom den kliniska sjukvården. Matts Halldin pris inrättades 1993 och är avsett för personer på alla nivåer och specialiteter inom svensk sjukvård.

  Alla anställda på Sös och inom Region Stockholm kan nominera och nomineras. 2022 års pris delades ut för betydelsefulla utbildningsinsatser inom klinisk sjukvård. 

  Prisutdelning

  Prisutdelningen sker under Sös årliga FoUUi-vecka i november. En vecka då extra fokus sätts på den forskning, utveckling, utbildning och innovation som sker på Södersjukhuset.

  2022 års Matts Halldin-pristagare

  Lena Swedberg, omvårdnadschef på Södertälje sjukhus. 

  Lena Swedberg Opuscula Medica prisutdelning 2022_0003.jpg

  Juryns motivering: "Lena Swedberg är en eldsjäl inom klinisk pedagogik. Hon har genom sitt yrkesliv haft många olika pedagogiska uppdrag i kliniknära vård och på olika lärosäten. År 2018 startade hon KTC på Södertälje Sjukhus, som hon fortsatt leder målmedvetet och prestigelöst. Hon har i Sverige och andra länder arbetat på flertalet olika akut- och universitetssjukhus samt i privat sjukvård. Hon omsätter dessa värdefulla erfarenheter, perspektiv och kunskaper för att på ett stimulerande och idérikt sätt utveckla utbildningsinsatserna. Hennes engagemang för sjuksköterskeprogrammet har varit omfattande. I tillägg var hennes utbildningsinsatser under covid-pandemin imponerande då hon initierade och samordnade stora och viktiga utbildningsinsatser."


  Tidigare utdelade Matts Halldin-priser:

  2022 Lena Swedberg, omvårdnadschef på Södertälje sjukhus. 
  2021 Peter Gillgren, kirurg vid Södersjukhuset och forskare vid KI SÖS 
  2020 Anders Dahlström, CEPS-konceptet och verksamhetsområde Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
  2019 Johan Mårtensson, forskare inom intensivvårdsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
  2018 Anders Sondén, verksamhetsområde Kirurgi, Södersjukhuset
  2017 Leif Svensson, verksamhetsområde Kardiologi, Södersjukhuset
  2016 Eva Joelsson Alm, verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset
  2015 Thomas Nyström, Verksamhetsområde Internmedicin, Södersjukhuset, och KI Södersjukhuset
  2014 Christina Hägglund, chefsassistent på Kliniskt Träningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
  2013 Mårten Rosenqvist, Kardiologiska kliniken, Södersjukhuset, och Katarina Bohm, KI Södersjukhuset
  2012 Tomas Sonnenfeld, Kirurgkliniken, Södersjukhuset
  2011 Jakob Johansson, Anestesikliniken, Uppsala Akademiska sjukhuset
  2010 Uffe Hylin, Ortopedkliniken, Södersjukhuset
  2009 Lars Henningsohn, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, och Doris Lund, LABMED/klinisk kemi
  2008 Stefan James, kardiologiska kliniken, Uppsala Akademiska Sjukhuset
  2007 Hans Gyllenhammar, Institutionen för medicin, Huddinge
  2006 Gunnar Lilja, Sachsska Barnssjukhuset, Södersjukhuset
  2005 Sari Ponzer, Prefekt KI Södersjukhuset
  2004 Eric Sandström, Karolinska Universitetssjukhuset/Sektionen Södersjukhuset
  2003 Leena Jylli, Anestesikliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och Jan Tidermark, Ortopedkliniken, Södersjukhuset
  2002 Staffan Arnér, Anestesikliniken, Karolinska sjukhuset
  2001 Göran Elinder, Prefekt KI Södersjukhuset
  2000 Robert Hahn, Anestesikliniken, Södersjukhuset
  1999 Christina Lindholm, Akademiska Sjukhuset, och Jan Frisell, Kirurgkliniken, Huddinge sjukhus
  1998 Ingrid Gertz, Anestesikliniken, Huddinge sjukhus
  1997 Torsten Mossberg, Anestesikliniken, Länsdelssjukhuset Södertälje
  1996 Britt Nordlander, Otologiska kliniken, Södersjukhuset, och Eva Svanborg, Neurofysiologiska avdelningarna, Södersjukhuset
  1995 Birgitta Neikter, Ortopedkliniken, Huddinge sjukhus
  1994 Georg Matell, MIVA, Södersjukhuset

   

 • Föreningen startade på Södersjukhuset år 1961 och har sina rötter i den medicinska tidskriften med samma namn. Opuscula betyder liten skrift på latin. Tidskriften grundades fem år tidigare av Sixten Kallner som var docent på medicinska kliniken. Innehållet skulle ge medicinsk information och skapa ett forum för debatt. Sixten Kallner var själv en skicklig debattör och ofta anlitad föreläsare som verkade för att göra Södersjukhuset till ett undervisningssjukhus.

  När föreningen startade var det huvudsakliga uppdraget att fortsätta utgivningen av Opuscula Medica. Sixten Kallner utsågs till ordförande och fortsatte driva tidningen som engagerad redaktör. År 1964 gick Sixten Kallner hastigt bort. Åke Liljestrand tog då över som ordförande och Matts Halldin blev redaktör. Tidsskriften levde vidare i över 30 år även om utgivningstakten successivt minskade.

  Vid årsstämman år 1992 beslutade man att upphöra med utgivningen av Opuscula Medica. I stället instiftades ett pris till minne av tidskriften och för att hedra betydelsefulla insatser i klinisk forskning eller undervisning, Matts Halldin Pris.

  Idag ger föreningen också ut priserna Årets Sös:are, Årets AT-läkare, ST-priset för förbättringsarbete, Bästa magisteruppsats på Sös, och Sös innovationspris.

  Föreningen utser också varje år en hedersmedlem i föreningen som har gjort extra insatser kring forskning och utbildning, liksom ger ut ett resestipendie på 5000 kr som en medlem får använda till en arbetsrelaterad resa, konferens eller liknande.

  Allt för att främja forskning och utbildning på Sös.

   

 • Är du medarbetare på Sös?
  Bli medlem i föreningen Opuscula Medica! Som medlem bidrar du till Sös utveckling som akutsjukhus och har chansen att vinna föreningens resestipendium på 5000 kr.

  Som medarbetare kan du också nominera, och nomineras, till fler priser än Matts Halldin pris som Opuscula Medica ger ut varje år: Årets Sös:are, Årets AT-läkare, ST-priset för förbättringsarbete, Bästa magisteruppsats på Sös och Sös innovationspris. Läs mer på Sös intranät https://intranat.sos.sll.se/opusculamedica (#opusculamedica).