Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Träna kommunikation och tydligt ledarskap med CEPS-modellen

I olika utbildningar och kurser på Sös kan medarbetare och studenter få träna enligt CEPS-modellen. CEPS är en pedagogisk modell för teamträning och simulering som har utarbetats vid Södersjukhuset och som fått en utbredning i hela Sverige.

Idag bedrivs teamträning enligt CEPS-modellen på 40 av landets 45 förlossningskliniker. Det finns CEPS-kurser för akut omhändertagande av nyfött sjukt barn och äldre barn, gravida kvinnor och patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning.

All CEPS-träning sker med CEPS-instruktörer i verklighetstrogen simuleringsmiljö på Södersjukhusets KTC (Kliniskt träningscentrum) eller på en neonatal- eller intensivvårdsavdelning med mobil utrustning för att ge praktisk träning.

Fokus ligger på att få till en god och säker vård genom bra kommunikation och tydligt ledarskap i interprofessionella team. Hela gruppens kompetens ska utnyttjas på bästa sätt. Deltagarna tränar på att följa uppsatta algoritmer och fortlöpande utvärdera resultatet under behandlingen. Efter CEPS-övningen tittar deltagarna tillsammans på övningen, som filmats, och reflekterar och återkopplar i grupp. Vad gick bra? Vad kan gå bättre? Vad kan vi lära av det här?

CEPS samarbetar också med Uppsala Universitet och Röda Korsets Högskola i kurser som förbereder läkare och sjuksköterskor som ska ut på MSF-uppdrag (Läkare Utan Gränser).

Se en video om CEPS-träning här.

Vill du veta mer om CEPS eller genomföra en CEPS-utbildning?

Överläkare
Anders Dahlström
Neonatalavdelningen
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
08-123 640 04

Sekreterare
Monica Husén
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
08-123 640 66