Hoppa till huvudinnehållet

Praktik för studenter: Utbildnings- och innovationscenter

I dagens högspecialiserade vård blir det allt viktigare att vårdteamets olika professioner förstår och kan utnyttja varandras kompetens på bästa sätt. Därför tränar studenter på Sös allt mer i interprofessionell teamträning. Du får även i lugn och ro öva på de olika vårdmoment och vårdsituationer du kan tänkas stöta på när du är färdig med din utbildning. Här kan du läsa mer om Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenters träning för studenter.
 •  

  KTC, Kliniskt träningscenter, är en mötesplats för studenter och personal där man kan utbyta erfarenheter och träna praktiska moment och samarbete mellan olika professioner. Det är cirka 14 000 personer som tränar på KTC varje år. 

  KTC erbjuder klinisk träning med hjälp av attrapper, sjukvårdsmaterial, dockor och teknisk apparatur. Du kan träna det mesta som ingår i grundläggande utbildning för vårdpersonal. Det finns särskilt anpassade simuleringsdockor för fullskalig simulering. För att skapa en så verklighetstrogen miljö som möjligt är alla ombytta på KTC och vi behandlar dockorna och attrapperna som patienter i vårdrum. Med praktiska och verklighetstrogna simuleringar får studenter och personal träna sina färdigheter vilket ger praktisk erfarenhet och gör att de sedan kan ge riktiga patienter högkvalitativ vård.

   

  Välkommen till KTC from Södersjukhuset AB on Vimeo.

  Lärosäten kan boka lokaler med tillhörande material för utbildningar och examinationer för sina studenter. Du kan även själv komma och träna på KTC under våra drop in-tider eller kontakta KTC för att se om det finns lediga drop in-tider under ordinarie öppettider.


  Träna på KTC

  För att träna under drop in-tiderna på KTC behöver du ha haft en gonomgång med lärare från ditt lärosäte av de/det moment du önskar träna. Detta för att du själv ska kunna handha dessa självständigt under drop-in-träningen. Du behöver också erhålla en introduktion av KTC primärt genom ditt lärosäte. Om du inte kan delta vid den första introduktionen finns det möjlighet att få introduktion av våra amanuenser, studentmedhjälpare, onsdagar 17.00 på KTC, plan 1, zon A. Introduktionen tar 20-25 minuter och innehåller lokalkännedom och information till deltagaren om hur de på bästa sätt skall använda självstyrt lärande vid besök hos KTC. Efter introduktionen får du tillgång till drop in-rum. Observera att lokalerna larmas efter öppettiderna.

  Öppettider 2024

  Se introduktionsfilmen innan du kommer på drop-in!

  Du ska vara ombytt när du kommer till KTC!

  Efter träning lämnas kläderna i avsedda kärl grå tvättsäck i KTC sköljen, omklädningsrummet vid Hiss U plan -1 & plan 2 eller i grå tvättsäck vid toaletterna på plan 0

  Dagtid drop-in
  Måndag-fredag: 08.00-16.00

  Kvällstid: När våra amanuenser är på plats finns även möjlighet att komma till KTC måndagar och onsdagar 16:00 - 19:00.

  OBS! Följande datum är amanuenserna på plats (uppdateras kontinuerligt )

  22/5, 27/5, 29/5

   

  OBS! KTC erbjuder inte drop-in dagtid följande datum VT-24:

  • 27/5-31/5
  • 5/6 KTC stänger kl. 12:00 och öppnar 7/6 kl. 8:00
  • 7/6

   

  Kontakta KTC
  08-123 635 91
  ktc.sodersjukhuset@regionstockholm.se

  Hitta till KTC
  Jägargatan 20 plan 1

  Kulvert till Jägargatan 20 från N-hissen plan - 3

  och följ skyltarna till hiss U.

  Enhetsledare - Utbildningsledare

  Olle Berge

  Utbildningsledare

  Ola Nerf

  Instruktör
  Hülya Celik

 • Vid Södersjukhuset finns en klinisk utbildningsavdelning (KUA) som tillhandahåller interprofessionell utbildning där två eller flera professioner lär med, av och om varandra med syfte att förbättra samarbete och vårdkvalitet.

  Studenter från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet m.fl. jobbar i team och tar tillsammans hand om avdelningens patienter, tränar samarbete och utvecklar sina egna yrkesroller i en trygg och studentaktiverande miljö med stöd av lärare/handledare på avdelningen.

  Expedition
  08-123 612 62
  Sjukhusbacken 10, Hiss B, plan 2

  Medicinskt ansvarig
  Lina Sjödin, Läkare

  Pedagogiskt ansvarig
  Uffe Hylin, Överläkare

  AKA
  Mika Eggertsson Sjukgymnast

  Vårdenhetschef
  Anika Tiliander Sjuksköterska
  Tel: 08-123 632 10
  072-457 47 78

 • På Södersjukhuset finns sedan 2007 ett kompetenscentrum kring användandet av så kallade standardiserade patienter i undervisningen. Standardiserade patienter är privatpersoner som har övat in och kan spela en viss patientroll, om och om igen. Det gör det möjligt för många studenter att få träna på att undersöka en och samma standardiserade patient, ta patientens anamnes och även ibland träna på att ge den standardiserade patienten svåra besked. Och upprepa momenten vid behov.

  Att standardiserade patienter visar upp samma symtombild för alla studenter gör att de också ofta används vid olika examinationer, både för specialistutbildningar för sjuksköterskor samt vid läkarutbildningens praktiska prov. De standardiserade patienterna lider inte av felaktig behandling. Träning med standardiserade patienter sker alltid tillsammans med en handledare. Vid feedback, som är en viktig del i övningen med standardiserade patienter, är oftast även den standardiserade patienten med.

  Förhoppningen är att de standardiserade patienterna vid SP-center ska användas av fler utbildningsprogram och kurser på Södersjukhuset, men även att metodiken sprids till andra sjukhus och lärosäten.

  Frågor om standardiserade patienter?
  Olle Berge, pedagogiskt ansvarig
  olle.berge@regionstockholm.se

  Alexandra Kammarinen, SP samordnare
  alexandra.kammarinen@regionstockholm.se