Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Ett sjukt viktigt jobb

 

Hej! Vi som jobbar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, ibland till och med livsviktigt. Vi gör helt enkelt ett sjukt viktigt jobb! Var och en av oss behövs för att vårt sjukhus ska fungera. För att vi ska kunna utföra vårt arbete så bra som möjligt och hantera de utmaningar vi ställs inför, behöver vi parallellt utveckla vår kultur och skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

Vi utvecklar vår ledar- och medarbetarsyn 

4 förmågor samarbetande först.png

Vi vill utveckla vår ledar- och medarbetarsyn. Med hjälp av forskningen har vi identifierat vilka  beteenden som bygger ett trivsamt och framgångsrikt arbetsklimat och vi har sammanfattat dem i fyra förmågor.

  • Samarbetande – förmåga att skapa fungerande relationer för helhetens bästa på organisations-, grupp- och individnivå.
  • Kommunikativ – förmåga att aktivt lyssna och uttrycka sig tydligt och konstruktivt. Ge och ta emot återkoppling. Agera  nyfiket, utforskande och prestigelöst.
  • Förändringsredo – förmåga att utifrån verksamhetens uppdrag initiera och bidra till utveckling samt följa med i beslutade förändringar.
  • Tillförlitlig – förmåga att leva upp till förväntningar kopplade till roll och uppdrag samt bidra till den gemensamma måluppfyllelsen. 

sjuksköterska _foto Jann Lipka.png

Bidra med din kompetens och erfarenhet

Vi hoppas du vill vara med på den här resan och bidra med din kompetens och erfarenhet. Att utveckla en arbetsplatskultur är en process som varar över tid. Det är viktigt att det ges möjlighet för dialog om vår värdegrund och våra fyra förmågor. Vi behöver också få träna på dem i vår vardag på jobbet.

Du kommer snart tillsammans med din arbetsgrupp att prata, träna och utbyta erfarenheter kring de här förmågorna. Din chef är den som berättar om när var och hur. Förhoppningsviblir det  intressant och spännande – och gör jobbet ännu roligare.

Du är viktig och behövs i det här arbetet! 

 Se fler filmer