Hoppa till huvudinnehållet

Chef och ledare på Sös

Som chef och ledare på Södersjukhuset har du en viktig roll att tillsammans med dina medarbetare leda verksamheten mot målen.

Södersjukhusets chef och ledarskap kännetecknas av förtroende och tillit mellan chef och medarbetare samt grundar sig på fyra ledarkriterier: utvecklingsinriktad, kommunikativ, värdegrundsbaserad, mål- och resultatinriktad.

 • Att börja som ny chef och ledare på Södersjukhuset ska kännas välkomnande och enkelt. En individuell introduktionsplan tas fram utifrån din kompetens och erfarenhet samt anpassad efter den verksamheten du arbetar på.

  Som nyanställd deltar du även på sjukhusets centrala introduktionsdag. Där får du träffa representanter från ledningsgruppen, får information om Sös idag och i framtiden, kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, forskning och utbildning samt förmåner för dig som medarbetare.

  Det finns också på regionnivå en gemensam introduktionsdag för nya chefer.

   

 • Du som chef och ledare är viktig för att vi tillsammans ska nå våra mål, hantera förändringar på framgångsrikt sätt och kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. Därför är strategin runt chef- och ledarskapsutveckling prioriterad och angelägen.

  På Södersjukhuset ska det vara lätt för dig som chef- och ledare att hitta din väg till ett utvecklande och hållbart ledarskap.

  Chefutbildningsprogrammet syftar till att ge dig kunskap och inspiration till kontinuerlig utveckling i din roll som chef och ledare. Det ger också möjlighet till nätverkande och utbyte med andra chefer/ledare inom sjukhuset. Programmet består i nuläget av 11 delar med allt från utvecklings- och lönesamtal, arbetsmiljö, kvalitetsutveckling till ekonomi.

  För erfaren chef finns det möjlighet till fördjupad ledarutveckling tex genom insatser som Det personliga ledarskapet, Kommunikativt ledarskap och Mentorskap/adept.

  Det finns även möjlighet att delta i chefshandledning där man får möjlighet att diskutera aktuella situationer med chefskollegor.

  Varje år genomförs en chefsdag där samtliga chefer bjuds in till olika teman och inspirerande föreläsningar.