Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Chef och ledare på Sös

Som chef och ledare på Södersjukhuset har du en viktig roll att tillsammans med dina medarbetare leda verksamheten mot målen.

Södersjukhusets chef och ledarskap kännetecknas av förtroende och tillit mellan chef och medarbetare samt grundar sig på fyra ledarkriterier: utvecklingsinriktad, kommunikativ, värdegrundsbaserad, mål- och resultatinriktad.

 • "Min karriärsutveckling på Sös har varit möjlig utifrån kulturen som råder, att man blir sedd och får utvecklas inom organisationen."

  Erick Naeselius, vårdenhetschef på Venhälsan, berättar om hur det varit att bli - och vara - chef på Södersjukhuset. 

  "Det är kul att bredda sin kompetens, och att man med lång erfarenhet kan göra ytterligare saker och moment i sitt liv."

  Carola Rickenberg, vårdenhetschef på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Sös, berättar om sin professionella resa, och chefsprogrammet på Sös som gav henne kompetens och erfarenhet inför hennes nuvarande roll som vårdenhetschef. 

 • Att börja som ny chef och ledare på Södersjukhuset ska kännas välkomnande och enkelt. En individuell introduktionsplan tas fram utifrån din kompetens och erfarenhet samt anpassad efter den verksamheten du arbetar på.

  Som nyanställd deltar du även på sjukhusets centrala introduktionsdag. Där får du träffa representanter från ledningsgruppen, får information om Sös idag och i framtiden, kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, forskning och utbildning samt förmåner för dig som medarbetare.

  Det finns också på regionnivå en gemensam introduktionsdag för nya chefer.

  Ditt första år som chef på Sös - det här händer

  blobid0.png

  Denna bild visar ditt första år som chef på Södersjukhuset. I den övre ljuslila delen ser du den introduktion som du får kopplat till din arbetsplats och i den nedre delen, insatser som är SÖS-gemensamma. Klicka på bilden för större version.

 • Du som chef och ledare är viktig för att vi tillsammans ska nå våra mål, hantera förändringar på framgångsrikt sätt och kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. Därför är strategin runt chef- och ledarskapsutveckling prioriterad och angelägen.

  På Södersjukhuset ska det vara lätt för dig som chef- och ledare att hitta din väg till ett utvecklande och hållbart ledarskap.

  Chefutbildningsprogrammet syftar till att ge dig kunskap och inspiration till kontinuerlig utveckling i din roll som chef och ledare. Det ger också möjlighet till nätverkande och utbyte med andra chefer/ledare inom sjukhuset. Programmet består i nuläget av 11 delar med allt från utvecklings- och lönesamtal, arbetsmiljö, kvalitetsutveckling till ekonomi.

  För erfaren chef finns det möjlighet till fördjupad ledarutveckling tex genom insatser som Det personliga ledarskapet, Kommunikativt ledarskap och Mentorskap/adept.

  Det finns även möjlighet att delta i chefshandledning där man får möjlighet att diskutera aktuella situationer med chefskollegor.

  Varje år genomförs en chefsdag där samtliga chefer bjuds in till olika teman och inspirerande föreläsningar.