Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Jobba på Sös / Karriär och utveckling / Chef och ledare
Besöksförbud och viss vård framskjuten

Södersjukhuset är i förstärkningsläge med anledning av covid-19. På grund av det råder generellt besöksförbud och viss vård skjuts fram. Läs mer.

Chef och ledare på Sös

Som chef och ledare på Södersjukhuset har du en viktig roll att tillsammans med dina medarbetare leda verksamheten mot målen.

Södersjukhusets chef och ledarskap kännetecknas av förtroende och tillit mellan chef och medarbetare samt grundar sig på fyra ledarkriterier: utvecklingsinriktad, kommunikativ, värdegrundsbaserad, mål- och resultatinriktad.

 • Introduktion

  Som ny chef deltar du i en landstingsgemensam introduktionsdag för nya chefer samt medverkar i lokalt introduktionsprogram utifrån uppdraget på ditt verksamhetsområde.

  En individuell introduktion tas fram utifrån din kompetens och erfarenhet anpassad efter den verksamheten du arbetar på. Du får en fadder under en tid, om du önskar, och längre fram kanske en mentor.

  Som ledare på Sös tex, enhets- eller projektledare får du också en individuellt anpassad introduktion utifrån ditt uppdrag.

  Alla nyanställda erbjuds dessutom sjukhuset centrala introduktionsdag. Då får du träffa representanter från ledningsgruppen, får information om Sös idag och i framtiden, kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, forskning och utbildning samt förmåner för dig som medarbetare.

   

 • Chefs- och ledarutveckling

  Du som chef och ledare är ytterst viktig för att vi tillsammans ska nå våra mål, hantera förändringar på framgångsrikt sätt och kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. Därför är strategin runt chef- och ledarskapsutveckling extra viktig och angelägen.

  Vi vill göra det lätt för dig som chef- och ledare att hitta din väg till vidareutveckling.

  Chefs- och ledarutvecklingsprogrammen syftar till att ge dig kunskap och inspiration till kontinuerlig utveckling i din roll som chef och ledare. Det ger också möjlighet till nätverkande och utbyte med andra chefer/ledare inom Södersjukhuset.

  Södersjukhuset har ett interaktivt utvecklingsprogram som bygger på deltagarnas erfarenheter och behov i sin dagliga arbetssituation. Programmet består av 10 delar med allt från utvecklings- och lönesamtal, arbetsmiljö, kvalitetsutveckling till ekonomi. Det finns även ett ledarskapsprogram som genomförs med chefer och enhetsledare tillsammans och som innefattar utbildningsdagar om konflikthantering, coachande förhållningssätt och teamutveckling.


  Det finns även möjlighet att delta i chefshandledning i grupp samt att gå UGL-utbildning, för att ytterligare lära känna sig själv som ledare, hur man kan ta vara på sina styrkor och vilka verktyg som finns att tillgå i ledarskapet. Chefer som går handledning får med sig mycket viktig kunskap men också ett gränsöverskridande utbyte och nätverkande med chefer med annan profession och annan klinktillhörighet på hela sjukhuset.

  Med jämna mellanrum finns chefskandidatprogram och olika satsningar som t.ex. Hållbart Ledarskap där samtliga 200 chefer och ca. 150 skyddsombud deltog.