Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Hälsoprofessioner

Som fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator och logoped på Södersjukhuset får du det stora akutsjukhusets möjligheter men samtidigt den nära personliga, patientkontakten.

Hos oss är arbetsuppgifterna varierande och du har stora möjligheter att påverka och kontinuerligt utvecklas. Vi värnar om att alla våra medarbetare ska få en god introduktion och arbetar med individuellt anpassade introduktioner.

 • Hos oss får du en individuellt utformad introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet anpassad efter den verksamheten du arbetar på.

  Är du nyutexaminerad erbjuder vi dig en trygg start på din karriär genom introduktion och handledning.

  Alla nyanställda erbjuds också sjukhuset centrala introduktionsdag. Då får du träffa representanter från ledningsgruppen, får information om Sös idag och i framtiden, kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, forskning och utbildning samt förmåner för dig som medarbetare.   

 • För att vi ska nå våra mål,ge god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i vården behöver våra medarbetare rätt kompetensutveckling. Satsningar på kompetensutveckling är självklart en investering inför framtiden!

  Kompetensutveckling kan uppnås på flera olika sätt: genom att lära i arbetet, nya arbetsuppgifter, arbetsbyte, handledning, nätverk, delta i eller leda projekt, mentorskap, hospitering, självstudier, studiebesök etc förutom genom utbildningar, kurser och kongresser.

  Kompetensstege för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

  För att attrahera, inspirera och behålla våra medarbetare arbetar Södersjukhuset med SLL gemensamma kompetensstegen för fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

  Vid intervjun och din introduktion får du information om hur stegen kommer att följa och stötta dig i din fortsatta utveckling in din yrkesroll.   

  Kompetensstege för fysioterapeuter

  Kompetensstege för arbetsterapeuter  

  För information om forskning och utbildning på Södersjukhuset