Hoppa till huvudinnehållet

Sös utvecklingsprogram för grundutbildade sjuksköterskor och undersköterskor

Hos oss får du utvecklas professionellt i en trivsam och prestigelös miljö. Vi erbjuder något för alla stadier i din karriär.

Programmet erbjuder undersköterskor och sjuksköterskor möjlighet att tillsammans utvecklas i sina yrkesroller med stöd av flera erfarna utbildare som i de flesta fall arbetar kliniskt och har speciallistkompetens inom olika områden.

Syftet är att ge ökad kompetens, trygghet och säkerhet i yrkesrollen för att vården ska vara av god kvalité samt skapa förutsättningar för karriärutveckling.

Programmet ska också skapa förutsättningar för din karriärutveckling kopplat till bla Region Stockholms kompetensstege. Innehållet bygger på kärnkompetenserna i stegen: evidensbaserad-, säker- och personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling samt informatik.

I programmet kombineras föreläsningar, praktisk färdighetsträning och gruppdiskussioner med fokus på god vårdkvalitet och patientsäkerhet. Du får också ökad kunskap om arbetssätt hos oss samt möjlighet att bygga upp ditt nätverk och byta erfarenheter under programmet.

Steg 1 i Sös kliniska utvecklingsprogram (KUP) för undersköterskor och sjuksköterskor

Målgruppen är grundutbildad undersköterska och sjuksköterska på kompetenssteg 1.

Syftet är att ge ökad kompetens, trygghet och säkerhet i yrkesrollen för att vården ska vara av god kvalité samt skapa förutsättningar för karriärutveckling.

Målet är ökad kompetens inom samtliga kärnkompetenser, trygghet i yrkesrollen, ett patientsäkert arbetssätt, skapa nätverka samt att utvecklas och trivas på Södersjukhuset.

Steg 1 pågår under 1 termin och är uppdalat på 8 heldagar.

Programmet genomförs gemensamt för undersköterskor och sjuksköterskor för att stärka det interprofessionella lärandet. Vi vet att när två eller flera yreksgrupper lär med, av och om varandra förbättras samarbetet och kvaliten i vården.

Båda yrkesgrupperna går programmets samtliga tillfällen tillsammans för att få möjlighet att diskutera, reflektera, träna och öka förståelsen för varandras roller. Vissa moment som är yreksspesifika och knutna till den egna professionen genomförs för respektive yrkesgrupp kopplat till respektive kompetensstege.

Steg 2, i Sös kliniska utvecklingsprogram (KUP) för undersköterskor och sjuksköterskor

Målgruppen är grundutbildad undersköterska och sjuksköterska på kompetenssteg 2.

Syftet är att utveckla och fördjupa kompetensen inom samtliga kärnkompetenser, ökad kunskap om generella sjukdomstillstånd och processer inom vården samt ökad trygghet i yrkesrollen genom fördjupade diskussioner och reflektion. 

Målet är fördjupad kompetens inom samtliga kärnkompetenser samt fördjupad trygghet i yrkesrollen, säkrare vård, medverka och initiera utveckling av vården samt fortsatt trivsel på Södersjukhuset.

Programmet består av 8 heldagar.

Kontakt

Har du frågor om utvecklingsprogrammet maila: utbildningssamordning.sos@regionstockholm.se
Lediga jobb | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se)
Nancy Skohg, rekryterare, tel: 08-12363000.

Bild:
Från vänster: Annika Wennlund, Zohra Zirak, Johan Kilström, Zamira Omonova, sjuksköterskor.
Fotogruppen Sös