Hoppa till huvudinnehållet

Sös utvecklingsprogram för grundutbildade sjuksköterskor

Hos oss får du utvecklas professionellt i en trivsam och prestigelös miljö. Vi erbjuder något för alla stadier i din karriär.

Syftet med det obligatoriska utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor är att ge dig ökad kompetens, trygghet och säkerhet i din yrkesroll. Programmet ska också skapa förutsättningar för din karriärutveckling kopplat till bla Region Stockholms kompetensstege. Innehållet bygger på kärnkompetenserna i stegen: evidensbaserad-, säker- och personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling samt informatik.

I programmet kombineras föreläsningar, praktisk färdighetsträning och gruppdiskussioner med fokus på god vårdkvalitet och patientsäkerhet. Du får också ökad kunskap om arbetssätt hos oss samt möjlighet att bygga upp ditt nätverk och byta erfarenheter under programmet.

Steg 1

För dig på steg 1 i kompetensstegen får du under en termin uppdelat på tre heldagar träna och fördjupa din yrkeskunskap samt tillämpa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Målet är ökad kompetens inom samtliga kärnkompetenser, trygghet i yrkesrollen, ett patientsäkert arbetssätt och att trivas på Södersjukhuset.

Steg 2

För dig på steg 2 i kompetensstegen får du under en längre tid kompetensutveckling som stöd för att nå steg 3 där du ska kunna bidra till utveckling inom ett omvårdnadsområde, undervisa och handleda i det interprofessionella teamet. Målet är fördjupad kompetens inom samtliga kärnkompetenser, fördjupad trygghet i yrkesrollen, säkrare vård, att medverka och initiera utveckling av vården, möjliggöra klinisk karriärutveckling samt fortsatt trivsel på Södersjukhuset.

Kontakt

Har du frågor om utvecklingsprogrammet maila: utbildningssamordning.sos@regionstockholm.se
Lediga jobb | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se)
Nancy Skohg, rekryterare, tel: 08-12363000.

Bild:
Från vänster: Annika Wennlund, Zohra Zirak, Johan Kilström, Zamira Omonova, sjuksköterskor.
Fotogruppen Sös