Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Om Sös / Fakta om Södersjukhuset / Södersjukhuset 75 år
Besöksförbud och viss vård framskjuten

Södersjukhuset är i förstärkningsläge med anledning av covid-19. På grund av det råder generellt besöksförbud och viss vård skjuts fram. Läs mer.

Södersjukhuset 75 år

Södersjukhuset invigdes 1944 och var då ett av världens mest moderna sjukhus. 75 år senare har vårt sjukhus byggts ut med cirka 50.000 kvadratmeter, och fått nya moderna lokaler som har, eller kommer att tas i bruk, under det kommande året.

Arkitekt Hjalmar Cederström var idégivare, konstruktör och huvudansvarig för Södersjukhusets byggnation, och utgick från en helhetssyn när han ritade Södersjukhuset. Han pratade om hälsa från tre perspektiv: kroppslig, själslig och ekonomisk. Stor vikt lades vid utformningen av rummen där rymliga och ljusa lokaler ansågs viktiga för tillfrisknandet.

Nya sjukhusbyggnader och teknologi, samma grundtanke

75 år senare har Södersjukhuset byggts ut med cirka 50.000 kvadratmeter, och fått nya moderna lokaler med en ny försörjningsbyggnad, en vårdbyggnad och en behandlingsbyggnad med nya operationssalar. Grundtankarna från 1940-talet, med patientens behov i fokus, lever kvar än i dag och Södersjukhuset har moderniserats och anpassats utifrån dagens vårdbehov. Bland annat har flerbäddsrummen bytts ut mot individuella patientrum för en säkrare vård med större möjlighet till integritet för patienten och anhöriga.