Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Press / Framtidens Sös
Besöksförbud på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Södersjukhusets patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Södersjukhuset i förändring

Om – och nybyggnationerna av Södersjukhuset är en del av Region Stockholms Framtidsplan som är en av de största satsningarna som gjorts på sjukvården i Stockholms län. Södersjukhuset har byggts ut med cirka 50 000 kvadratmeter och har fått nya lokaler som omfattar nytt servicekvarter, ny akutmottagning, en vårdbyggnad med enpatientsrum och en behandlingsbyggnad med nya operationssalar.

Investeringarna på Södersjukhuset är det största sedan sjukhusets invigdes 1944. Under hösten 2019 flyttade flera vårdavdelningar och stora delar av operationsverksamheter in i Södersjukhusets nya byggnader.

Patienten i centrum

Planeringen och utformningen av lokalerna har utgått från patienten. Alla patienter får eget vårdrum med egen dusch och toalett, vilket värnar om integritet och minskar risken för vårdrelaterade infektioner. 

Kök och matsal är anpassat efter Södersjukhusets nya måltidskoncept. Patienterna kan själv välja från varierad grundmeny vad och när de vill äta. 

Lokalerna i den nya vårdbyggnaden är även utformade för att underlätta samarbetet mellan olika professioner. Varje vårdavdelning är byggd för att kunna delas in i moduler. Till varje modul hör sex patientrum där vårdteam bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska arbetar tillsammans.

Personcentrerad vård

Parallellt med flytten införs även nya arbetssätt i slutenvård. Samtidigt som flyttförberedelserna har sjukhuset, sedan augusti 2017, därför även arbetat i interprofessionella grupper ute i verksamheten.

Målet har varit att arbeta fram ett arbetssätt som främjar arbetsmiljön och skapar kortare vårdtider med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet. Allt detta ska genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt. Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen, genom patientnära överlämning, patientnära rond och patientnära dokumentation.

Hållbart byggande

Södersjukhusets tre nya byggnader är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad och har uppnått den högsta klassen ”Guld”. Det innebär bland annat att byggnaderna har materialval med låg miljöpåverkan, låg energiförbrukning och en god inomhusmiljö.

En del av Region Stockholms framtidsplan

För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En del av planen är ny- och ombyggnationerna vid Södersjukhuset. Med en behandlingsbyggnad med moderna operationssalar, en vårdbyggnad där varje patient får eget vårdrum, utbyggd akutmottagning och en byggnad för logistik och drift görs Södersjukhuset redo för framtiden.

Ökad kapacitet

Under åren 2014 - 2020 byggs tre helt nya fastigheter för vård och service, samtidigt som äldre delar av sjukhuset rustas upp. Sammantaget innebär detta den största byggnadsförändring sedan sjukhuset invigdes 1944.

Södersjukhusets nya byggnader:

  • En ny behandlingsbyggnad på cirka 32 500 kvadratmeter, öppnas 2019. Behandlingsbyggnaden rymmer bland moderna operationssalar, en sterilcentral och Sveriges största bårhusverksamhet samt Rum för avsked. Den kommer även innehålla en ny akutmottagning som är planerad att öppna våren 2020. 
  • En ny vårdbyggnad på cirka 19 000 kvadratmeter, öppnas 2019. Vårdbyggnaden innehåller vårdavdelningar med enpatientsrum där varje patient får egen dusch och toalett

  • En ny försörjningsbyggnad på cirka 8 500 kvadratmeter, öppnades 2018. Försörjningsbyggnaden är skapad för service, sop- och tvättsug samt godsmottagning.

Södersjukhusets nya sjukhusbyggnader i siffror:

  • 183 patientrum på cirka 18kvm (varje patient får eget vårdrum med egen dusch och toalett)
  • Våningsplanen är utformade på samma sätt. Här finns vårdrum, reception matsal och dagrum för patienter, personalrum och grupprum för personal, administrativa platser och en stor balkong med utsikt över årstaviken.
  • 24 operationssalar 
  • 2 av operationssalarna är hybridsalar på 100 kvadratmeter. Här finns tillgång till avancerad röntgenutrustning och assistans av röntgenspecialister