Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Press / Framtidens Sös

Framtidens Sös

Framtidens Sös är samlingsnamnet för det byggarbete som pågår i sjukhusets västra delar. Med större och moderna lokaler får Södersjukhuset bättre förutsättningar att möta ökade krav inom hygien, patientsäkerhet, vårdkvalitet och ett personcentrerat omhändertagande.

Stockholms läns landsting beslutade 2011 om en plan för utvecklingen av hälso- och sjukvården i länet. Den innebar bland annat att Södersjukhuset fick ett utökat vårduppdrag  inom flera områden; akutsjukvård, cancervård, avancerad hudsjukvård, barnsjukvård och neurologi. Samtidigt investerades miljardbelopp i nya vårdlokaler.

Ökad kapacitet

Under åren 2014 - 2020 byggs tre helt nya fastigheter för vård och service, samtidigt som äldre delar av sjukhuset rustas upp. Sammantaget innebär detta den största byggnadsförändring sedan sjukhuset invigdes 1944.

När byggnationerna är klara kommer Södersjukhuset att kunna ta emot och behandla fler patienter jämfört med idag.

  • De akuta besöken beräknas öka med 30 000/år till cirka 175 000 besök om året (vuxenakut, gynakut och barnakut).
  • Antalet akuta vårdtillfällen (patienter som läggs in på avdelning) beräknas öka från cirka 60 000 vårdtillfällen per år till cirka 65 000 per år.