Hoppa till huvudinnehållet

Åtgärder för bättre omhändertagande på Södersjukhusets akutmottagning

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/ja42dbmyb0kwpfzl1ikl.jpg

Vid en tillsyn på akutmottagningen i mars 2017 påpekade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister i omvårdnaden av de patienter som vistades på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Nu redovisar Södersjukhuset till IVO vilka åtgärder som planeras och vilka åtgärder som har vidtagits under året.

– Det allra viktigaste är att minimera tiden som patienter vistas på akutmottagningen efter att vi har beslutat att patienten ska läggas in på en vårdavdelning, säger Eva Östblom, chefläkare på Södersjukhuset.

– Vi arbetar intensivt för att kunna öppna fler vårdplatser, vi undersöker bland annat möjligheterna att öka samarbetet om vårdplatser mellan våra verksamhetsområden. Vi utreder även möjligheten att öppna en ny eftervårdsavdelning, säger Eva Östblom.

Omvårdnad, mat, dryck och läkemedel

För att öka tryggheten och säkerheten för de patienter som trots allt får vänta på en vårdplats på akutmottagningen har sjukhuset tagit fram en ny riktlinje kring hanteringen av läkemedel.

– Medarbetare på akutmottagningen ska hantera och beställa läkemedel så att behandling kan påbörjas redan på akuten. Vi planerar även att förstärka med medarbetare som ska fokusera specifikt på omvårdnaden, som att tillhandahålla mat och dryck och hålla större uppsikt över våra patienter, säger Eva Östblom.

– Vi kommer också se över tillgången på sängar så att patienter som får vänta länge får vila i en säng istället för på en brits, säger Eva Östblom.

Korta fakta

  • Till Södersjukhusets akutmottagning söker varje dygn cirka 300 personer för akut vård. En tredjedel av patienterna läggs in på en avdelning för vidare behandling.
  • Den största orsaken till lång väntan på akutmottagningen är brist på vårdplatser inne på sjukhuset.
  • I mars 2017 gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn av patientsäkerheten i samband med övergången mellan somatisk akutmottagning och vårdplats i slutenvården. Den 20 mars 2018 redovisade Södersjukhuset till IVO vilka åtgärder som vidtagits.

Mer information

Kontakta Södersjukhusets presstjänst 070-484 10 76.

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • akutmottagning
Platser
  • Stockholm