Hoppa till huvudinnehållet

Barnkonventionens dag - 25 nya barnrättsombud examineras

Idag, måndag 20 november, firas Barnkonventionen (FN:s konvention för barnets rättigheter) över hela världen. På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset examineras 25 nya barnrättsombud.

- I januari 2020 är det tänkt att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Att ha ett barnrättsombud som hjälper till att bevaka barn och ungas rättigheter inom hälso- och sjukvården är ett bra sätt att förbereda sig för att omsätta Barnkonventionen i praktiken, säger Greta Rydermark- Schibbye, kursansvarig och barnspecialistsjuksköterska på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Ett barnrättombuds uppdrag är att efterfråga, förbereda och genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut och förändringar som berör barn och unga. Under utbildningen får deltagarna möjlighet att diskutera hur den egna verksamheten kan utveckla barnrättsarbetet.

- På neonatalvårdsenheten har vi sett att vi behöver nya rutiner för våra ronder, berättar Marcus Jarl, barnspecialistsjuksköterska och barnrättsombud på neonatalvårdsenheten. För att öka föräldrars delaktighet rondar vi inne på vårdsalen, men vi barnrättsombud har insett att små förtidigt föda barn kan bli störda av röster inne på vårdsalen. För att främja både föräldrarnas delaktighet och barnets bästa behöver vi se över våra lokaler, säger Marcus Jarl.

Utbildningen sker på uppdrag av SLL

Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar direkt med barn, men även personer som arbetar med sjuka eller funktionsnedsatta vuxna patienter som har barn som närstående. En viktig del i utbildningen handlar om orosanmälningar och att skapa bra rutiner för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa.

Barnrättsombuden ingår i ett nätverk där de kan utbyta erfarenheter och få vidare utbildning och inspiration. I år sker utbildningen på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Vill du veta mer Sachsska barn- och ungdomssjukhusets barnrättsarbete och barnrättsombudsutbildningen?

  • Greta Rydermark Schibbye, barnspecialistsjuksköterska och kursansvarig, Sachsska barn- och ungdomsjukhuset,
    tfn 070- 478 66 81
  • Marcus Jarl, barnspecialistsjuksköterska och barnrättsombud, neonatalvårdsenheten Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, tfn 076 - 186 68 01
  • Södersjukhusets presstjänst, tfn 070-484 10 76
Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm