Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Disputation om säker metod för att starta förlossning

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/k54sp2vgr9ff7enwyziw.jpg

Den 5 oktober disputerar Tove Wallström, förlossningsöverläkare och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KI SÖS), inom kvinnosjukvård och förlossning. I sin avhandling Factors of importance for labor induction har hon undersökt metoder för att på medicinsk väg starta förlossning hos kvinnor med eller utan tidigare genomgånget kejsarsnitt. Resultatet av studien är att en oral lösning av preparatet Misoprostol är en säker, effektiv och kostnadseffektiv metod för igångsättning av vaginala förlossningar.

  • Misoprostol ger väldigt liten risk för överstimulering (för täta värkar) eftersom det har en kort halveringstid när det används oralt. Det är också ganska likt kroppens eget sätt att starta förlossningen. Läkemedlet går snabbt ur kroppen och tas därför varannan timme tills kvinnan har regelbundna värkar, säger Tove Wallström.

Studien visar att preparatet kan användas av alla kvinnor, oavsett om de tidigare genomgått kejsarsnitt eller inte.

I tidigare studier har man kommit fram till att spontan start av förlossningen är att föredra, eftersom det i allmänhet betyder lägre risk för komplikationer för både mor och barn jämfört med förlossningsinduktion. Om förlossningen trots allt behöver induceras hos kvinnor med en omogen livmoderhals visar denna avhandling att oralt misoprostol är lika säkert som när man använder så kallad ballongkateter, vilket idag är förstahandsrekommendationen i Sverige till kvinnor som genomgått ett tidigare kejsarsnitt.

Avhandling kommer att försvaras av Tove Wallström i Södersjukhusets aula, fredag 5 oktober kl. 9:00. Disputationen är öppen för allmänheten.

Sammanfattning av avhandlingen

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • förlossning
Platser
  • Stockholm