Hoppa till huvudinnehållet

Enig jury korade Docent Gunnar Lilja som vinnare av "Stora SFFA-stipendiet" för sin forskning om födoämnesallergi

Docent Gunnar Lilja, Sachsska Barnsjukhuset, vinner SFFA:s (Svenska föreningen för Allergologi) nyinstiftade stipendium "Stora SFFA-stipendiet" för sitt forskningsprogram kring födoämnesallergi bland barn och ungdomar. Priset kommer att delas ut under Svenska Läkaresällskapets riksstämma den 26 november.

Förekomsten av allergi mot födoämnen bland barn och ungdomar är dåligt kartlagd. Årligen sker ett större antal mycket svåra allergiska reaktioner med anledning av födoämnesintag. I en omfattande studie har forskare på Sachsska Barnsjukhuset kartlagt hur vanligt förekommande födoämnesallergier är hos barn och ungdomar i Stockholm. Nya diagnostiska metoder vid födoämnesallergi som kan förbättra och förenkla diagnostiken vid bakomliggande födoämnesallergi har introducerats.

Syftet med "Stora SFFA-stipendiet" är att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. En helt enig granskningsgrupp fastställde att Gunnar Lilja hade det mest excellenta bidraget.

- Vid en granskning av samtliga ansökningar framstod Gunnar Liljas ansökan som excellent med avseende på vetenskaplig frågeställning, forskningsprogrammets omfattning och klinisk relevans, säger Pär Gyllfors, ordförande i Svenska föreningen för Allergologi.

- Jag och mina medarbetare är oerhört stolta och tacksamma över att få SFFA:s stora pris. Vår förhoppning är att priset kommer att innebära ett ökat intresse kring födoämnesallergier, såväl kliniskt som forskningsmässigt. Förbättrad diagnostik och förbättrat omhändertagande av patienter med födoämnesallergi innebär en stor förbättring för såväl barn, ungdomar och vuxna som reagerar på eller misstänker att de reagerar på något i kosten, säger Docent Gunnar Lilja, Sachsska Barnsjukhuset vid Södersjukhuset.

Fakta om SFFA och stipendiet

Svenska föreningen för allergologi (SFFA) ärSvenska läkaresällskapets sektion för Allergiforskning ochSveriges Läkarförbunds specialitetsförening förAllergisjukdomar (vuxna).Medlemmar är framförallt läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och andra med ett särskilt intresse för allergologiska sjukdomar.Föreningens ändamål är att främja den svenska allergologiutvecklingen framför allt genom att ordna möten med vetenskapliga föredrag och utbildning. Läs mer om SFFA och stipendiet på www.sffa.nu.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Moa Ledin, informatör, Södersjukhuset, tfn: 08-616 10 68, mobil: 070-160 73 34

Gunnar Lilja, Docent, Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset, tfn: 08-616 40 08

_______________________________________________________________________________

Södersjukhuset är ett akutsjukhus med cirka 4000 medarbetare. Vi har en av Nordens största akutmottagningar och Sveriges största förlossningsklinik med drygt 6 700 barnafödslar årligen. Till sjukhuset söker ungefär 100000 patienter varje år för att få akut hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter och ungefär hälften av dessa läggs in på någon av sjukhusets avdelningar. Sachsska Barnsjukhusets akutmottagning tar emot cirka 19000 besök per år. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande klinisk forskning och utbildning.

Publicerad:
Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm