Hoppa till huvudinnehållet

Fetma hos mamman ökar risk för allvarlig fostermissbildning

Förekomsten av övervikt och fetma ökar i Sverige och i världen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset visat att det finns en ökad risk för allvarlig fostermissbildning hos barnet om mamman är överviktig eller lider av fetman under graviditeten.

─ Ju mer överviktig den blivande mamman är desto större är risken för allvarlig missbildning hos fostret, säger Martina Persson, barnläkare och forskare vid Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.
Martina Persson forskar om fetma och diabetes hos gravida, barn och ungdomar. I sin senaste studie har hon tittat på den blivande mammans BMI vid det första inskrivningsbesöket på mödravården och allvarliga missbildningar diagnostiserade hos barn inom det första levnadsåret.

Studien, som omfattade alla levande födda barn i Sverige mellan åren 2001 och 2014 visade att 3,4 procent av barnen födda till normalviktiga kvinnor hade någon form av allvarlig missbildning. Motsvarande siffra hos barn födda till de mest överviktiga kvinnorna (BMI ≥40, motsvarar 112 kg vid medellängd 167 cm) var 4,7 procent.

─ Eftersom den mest känsliga perioden av organutveckling hos ett foster sker redan under de första åtta veckorna av graviditeten är det allra bäst att vara normalviktig redan innan man blir gravid, menar Martina Persson.

Bra mat och motion ger bättre förutsättningar

Förutom övervikt/fetma finns en rad andra faktorer som kan påverka fostrets utveckling negativt som t.ex. att röka, missbruka alkohol och läkemedel.

─ Man kan i många fall minska risken för komplikationer under graviditet genom att leva hälsosamt, äta bra kost och vara fysiskt aktiv. Jag rekommenderar inte viktnedgång under graviditet. Men en kvinna med övervikt eller fetma behöver inte öka lika mycket i vikt under graviditeten som en normalviktig kvinna, säger Martina Persson.

─ Vill man ha stöd ska man ta hjälp av sin barnmorska på mödravården, säger Martina Persson.

Studien publicerad i British Medical Journal

Studien publiceras i The BMJ (tidigare The British Medical Journal) den 15 juni och kan läsas i sin helhet på: www.bmj.com/content/357/bmj.j2563

För mer information kontakta

Södersjukhusets presstjänst, telefon: 070 - 484 10 76, e-post: press.sodersjukhuset@sll.se

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm