Hoppa till huvudinnehållet

Inbjudan Almedalen: Barns rätt till jämlik hälsa - Rinkebyprojektet

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/tzucgwk1vtn0mavexxma.jpg
Rinkebyprojektet möjliggör hälsovinster för barn med störst behov samtidigt som det bidrar till integration. Foto: Johanna Mellblom.

Seminarium i Almedalen 2016: Barns rätt till jämlik hälsa – Rinkeby som modell för riktad insats

Barns förutsättningar för hälsa är redan från födseln starkt sammankopplat med socioekonomisk status. I de mest utsatta områdena helammas till exempel nyfödda barn i lägre utsträckning och fler utsätts för tobaksrök i hemmet. Barnhälsovården har med sin näst intill universella täckning och befolkningens stora förtroende - en unik möjlighet att förebygga och utjämna hälsoskillnader.

Välkommen till ett seminarium där Barnhälsovårdsenheten vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, en del av Södersjukhuset, presenterar Stockholmskartan ur ett barnhälsoperspektiv. Vi berättar om Rinkebyprojektet - ett hembesöksprogram som del av en större samverkan mellan socialtjänsten och barnhälsovården. Projektet möjliggör hälsovinster för barn med störst behov samtidigt som det bidrar till integration

Kom och diskutera och ta del av våra erfarenheter!

Medverkande: Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare, och Åsa Heimer, vårdutvecklare och projektledare, Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.

Datum och tid: fredag 8 juli kl. 10.40-11.40.

Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21 Visby.

Vill du veta mer? Kontakta Åsa Heimer, vårdutvecklare och projektledare, Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, tfn: 072-599 36 25 eller Södersjukhusets presstjänst, tfn: 070-484 10 76.

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm
  • Gotland