Hoppa till huvudinnehållet

Ingen nedmontering av vården vid Södra BB

Södersjukhuset har fått fler komplicerade förlossningar. Därför har behovet av medicinska vårdplatser ökat. Sjukhuset räknar med att kunna bibehålla antalet förlossningar på Södra BB.

I tidningen Dagens Samhälle tisdag 2 december skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro  och några barnmorskor på Södra BB en debattartikel om nedmonteringen av Södra BB. Artikeln har fått stor uppmärksamhet i medierna och bakgrunden är att ledningen för Kvinnosjukvård/Förlossning på Södersjukhuset har beslutat att upplåta två av tio vårdrum på Södra BB för eftervård av kvinnor som har haft komplicerade förlossningar.

Detta är en omfördelning av platser, inte en nedmontering av Södra BB. Södra BB har en bra vårdform som sjukhuset är mycket stolt över och mån om att behålla. Beslutet innebär inte några neddragningar av förlossningsplatser men några kvinnor kommer få sin eftervård på SÖS patienthotell istället för på BB Södra.

Bakgrunden till beslutet är att behovet av medicinska BB-platser har ökat i Stockholm och att Södersjukhuset har fått en större andel komplicerade förlossningar än tidigare. För att möta behovet av vård för de kvinnor som har haft komplicerade förlossningar har ledningen för Kvinnosjukvård/Förlossning på Södersjukhuset beslutat att tillfälligt använda två vård platser på Södra BB för dessa fall. Det är en temporär lösning som kommer att följas upp varje månad. Sjukhuset behöver göra den här omfördelningen just nu för att kvinnor som har haft komplicerade förlossningar ska få den medicinska vård de behöver.

På Södra BB föds i genomsnitt fyra barn per dygn och ungefär tre förlossningar kan pågå samtidigt. På de övriga sju platserna eftervårdas kvinnor som redan har fött barn. De tre förlossningsplatserna på Södra BB kommer att vara kvar men några kvinnor ur den så kallade ”fria kvoten” kommer att få sin eftervård på Södersjukhusets patienthotell som öppnade för ett drygt år sedan. Den ”fria kvoten” utgörs av de kvinnor som antingen väljer att föda på Södra BB när det är dags för förlossningen eller som då blir hänvisade dit. På Södra BB kan man också vara inskriven för mödravård, förlossning och eftervård.

På så sätt kan antalet förlossningsplatser vid Södra BB bibehållas. De friska kvinnorna kommer att få en lika god eftervård som tidigare, men fler friska kvinnor som föder barn på Södra BB kommer alltså att få sin BB-vård på sjukhusets patienthotell. Cirka 800 kvinnor är inskrivna vid Södra BB Av dessa föder cirka 500 på Södra BB. Resterande 300 kan inte föda på Södra BB på grund av komplikationer under graviditeten eller blir hänvisade till annan förlossningsklinik. Cirka 600 tillhör den fria kvoten

På Södersjukhuset föddes 7660 barn år 2013 varav cirka 1400 på Södra BB. Av de cirka 1400 förlossningarna på Södra BB var cirka 900 från den så kallade fria kvoten som väljer att komma till Södra BB när det är dags för förlossningen. Det innebär att cirka 65 procent av förlossningarna är från den fria kvoten.

För mer information, kontakta:

Hanna Ahonen, kommunikationschef, Södersjukhuset, hanna.ahonen@sodersjukhuset.se, 08-616 10 76

Camilla Hedquist, pressansvarig, camilla.hedquist@sodersjukhuset.se, 070-484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • sös
Platser
  • Stockholm