Hoppa till huvudinnehållet

Matrester från Södersjukhuset blir biobränsle

Biogas som ersätter drygt 100 liter bensin kommer att genereras varje månad när Södersjukhusets personalmatsal nu startar insamlingen av matrester för omvandling till biologiskt fordonsbränsle.

Från och med torsdag 29 september kommer Södersjukhuset att samla in matresterna från sin personalrestaurang för omvandling till biologiskt fordonsbränsle, så kallad biogas. Biogas minskar koldioxidutsläppen med 95 procent jämfört med vanlig bensin.

 

– Störst klimatpåverkan när det gäller mat, är all den mat som vi slänger. Men på det här sättet blir avfallet en resurs. Idag ställs det större krav från samhället och från patienterna, på att man ska ha en miljöanpassad verksamhet. Södersjukhuset är ju ett miljöcertifierat sjukhus och om vi kan påverka något i rätt riktning vill vi göra det, säger Lena Lundin, sektionschef Sjukhusservice, Södersjukhuset.

För att ta reda på hur mycket mat som restaurangens gäster slänger vägdes alla matrester under en vecka. Den veckan som mätningen genomfördes slängdes 211 kg mat. Det matavfall som uppstår i köket uppsamlas redan idag och är cirka 250 kg per månad.

Det ger tillsammans drygt ett ton matavfall per månad. Matavfallet genererar biogas som ersätter drygt 100 liter bensin.

– Nästa naturliga steg är att samla in patienternas matrester. Det arbetet kommer att påbörjas under hösten, säger Lena Lundin.

De rester som inte används till biogas blir biologiskt gödsel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Lundin, sektionschef Sjukhusservice, Södersjukhuset, 073-973 26 1
Moa Ledin, presskommunikatör, Södersjukhuset, 070-484 10 76

Publicerad:

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska Barnsjukhusets, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm