Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Ny förlossningsenhet ger plats för fler födande

Södersjukhuset har tagit fram ett förslag som går ut på att skapa en sammanhållen förlossningsenhet för att kunna ta emot fler som vill föda barn på sjukhuset och öka närvaron av vårdpersonal på förlossningsrummet. Genom detta förbättras möjligheterna att erbjuda jämlik vård. Idag finns två enheter, Förlossningen SÖS och Södra BB.

Varje år tvingas Södersjukhuset säga nej till drygt 700 personer som söker sig till någon av sjukhusets båda förlossningsenheter för att föda barn. Det motsvarar cirka 10 procent av sjukhusets totalt 7300 förlossningar, eller två om dagen. Ibland tvingas sjukhuset att säga nej till födande trots att det finns lediga förlossningsplatser på Södra BB, den mindre av sjukhusets två förlossningsenheter.

– Många gravida är oroliga för att inte kunna få en plats sjukhuset som man vill föda på, när det väl är dags. Den oron tar vi på allvar. Vi vill kunna ta emot alla som vill föda här, det är också en patientsäkerhetsfråga, säger Eva Tillman, som chefläkare på Södersjukhuset.

Kriteriet för att föda barn på Södra BB är en fullt frisk person utan graviditetskomplikationer. På den stora förlossningsenheten kan alla födande tas emot, oavsett medicinska behov eller önskemål. Där behöver lokalerna renoveras, bland annat är förlossningsrummen trånga och saknar dusch/wc. Det påverkar patientsäkerheten och arbetsmiljön för medarbetarna.

– Vi vill att alla som föder barn hos oss ska kunna ha förlossningspersonal på rummet under hela den aktiva fasen av förlossningen. Hög personalnärvaro minskar risken för komplikationer under en förlossning och gör vården mer jämlik och säker, säger Eva Tillman.

För att skapa effektivare patientflöden och använda akutsjukhusets resurser bättre har sjukhuset tagit fram ett förslag för att på hur förlossningsverksamheten skulle kunna omorganiseras. Det skulle innebära att de båda förlossningsenheterna slås samman till en gemensam enhet.

– För att använda våra resurser på ett bättre sätt och erbjuda mer jämlik och säker vård behöver vi skilja på födande i ett aktivt förlossningsarbete från de som behöver annan vård. På så sätt frigörs förlossningsrum så att vi kan ta emot fler födande. Det ger oss dessutom en möjlighet att utveckla både arbetet och miljön kring patienterna, säger Eva Tillman.

Sjukhuset kommer att jobba vidare med förslaget i samverkan med medarbetarna och facken, enligt den gängse samverkansprocessen.

Den planerade förändringen på förlossningen skulle också skapa utrymme för att förbättra neonatalvården. Av de 7 300 barn som årligen föds på Södersjukhuset behöver idag drygt 900 barn vård på en neonatalavdelning. De för tidigt födda och nyfödda som är sjuka är en mycket skör patientgrupp. För att utvecklas på bästa sätt och främja anknytningen behöver dessa barn vårdas tillsammans med sina föräldrar.

–Som det ser ut hos oss idag kan vi bara erbjuda hälften av dessa barn vård på ett familjerum. Övriga vårdas tillsammans med andra barn och föräldrarna tvingas åka hem för att sova. I många år har det varit en självklarhet att barn får ha sina föräldrar hos sig under en sjukhusvistelse. Det borde vara självklart också för alla för tidigt födda, eller nyfödda som är sjuka, men så är det tyvärr inte hos oss. Det handlar ytterst om patientsäkerhet och om att erbjuda alla barn en jämlik vård, säger Eva Berggren Broström, neonatolog och verksamhetschef för Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

För mer information, ring Södersjukhusets presstelefon: 070-484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Bifogade filer
Platser
  • Stockholm