Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Ny satsning ger smidigare äldrevård

Idag transporteras nästan alla patienter med ambulans till våra akutmottagningar, oavsett patientens vårdbehov. Att komma till en akutmottagning är ofta en tidskrävande omväg för många geriatriska patienter med lindriga tillstånd. Ett utvecklingssamarbete mellan Stockholms Prehospitala Centrum vid Södersjukhuset AB och AISAB, Ambulans-sjukvården i Storstockholm AB, gör det nu möjligt för patienter att få snabbare omhändertagande genom att transporteras direkt till specialistsjukvården inom geriatrik.

I forskningsprojektet GEPARD (geriatriska patientens rätt till adekvat vård), ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Prehospitala Centrum vid Södersjukhuset, AISAB och Falck Ambulans AB, har man studerat möjligheten att transportera patienter direkt till en geriatrisk klinik. Forskningsprojektet visar att 30 procent av geriatriska patienter boende i Nacka-Värmdö kunde transporteras med ambulans direkt från hemmet till en geriatrisk vårdavdelning istället för att gå omvägen genom en akutmottagning.

– Vi har flera patienter som kan vittna om att denna lösning har gett dem ett bättre omhändertagande. Dessutom gynnar det personal och akutmottagningar där det då kan frigöras tid och väntetider kortas. Det är med andra ord en win win-situation, säger Leif Svensson, sektionschef för Stockholms Prehospitala Centrum (SPC) vid Södersjukhuset.

En optimal vårdnivå för varje patient är ledordet i projekt. Om dessa patienter hade transporterats till en akutmottagning hade risken varit stor att de blivit lågprioriterade. Väntetiden för att bli undersökt och insatt på behandling hade blivit lång vilket hade inneburit ett ökat lidande för den enskilda personen. Geriatriska patienter med lindriga eller kroniska sjukdomstillstånd och/eller med social svikt bör omgående behandlas där den geriatriska specialistkunskapen är störst, det vill säga på en geriatrisk vårdavdelning.

– Detta länsövergripande projekt är ett bra exempel på vad vi kan åstadkomma då alla enheter samverkar och då vi fullt nyttjar den höga kompetensen inom ambulansteamet, säger Åke Östman, vd för AISAB.

Parallellt med forskningsprojektet GEPARD, som avslutades under februari i år, har man börjat implementera den nya metoden inom hela Stockholms län. Alla geriatriska kliniker och ambulansleverantörer inom länet samt SOS Alarm AB är nu involverade i implementeringen.

SPC är den landstingsövergripande enhet som i samarbete med Maaret Castrén, professor vid Karolinska Institutets institution på Södersjukhuset, har varit utvecklingsansvarig för projektet.

För mer information, kontakta:

Leif Svensson, chef, Stockholms Prehospitala Centrum, Södersjukhuset Tel 08- 616 19 18, leif.svensson@sodersjukhuset.se

Åke Östman, vd, AISAB Tel: 08-690 62 90

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna sjukhusets specialitet. Vi har även Sveriges största förlossningsklinik med omkring 7 000 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 4 000 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 100 000 patienter vård varje år. Sachsska Barnsjukhusets är en del av Södersjukhuset och tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning.

Publicerad:
Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm