Hoppa till huvudinnehållet

Nyfödda barn med Downs syndrom mer hjärtfriska idag

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/w1sov5rqg1g5rdhrlgei.jpg

Dagens nyfödda barn med Downs syndrom löper betydligt lägre risk för allvarliga hjärtfel jämfört med i början av 1990-talet. Det visar en ny studie som genomförts på initiativ av läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Anledningen till förändringen är inte känd, men forskarna tror att det sannolikt finns en koppling till fosterdiagnostik.

Forskargruppen undersökte 2600 nyfödda barn med Downs syndrom bland 2,1 miljoner barn födda åren 1992-2012. Även om ungefär hälften av barnen med Downs syndrom hade någon form av medfött hjärtfel minskade risken kraftigt för allvarliga hjärtfel mellan 1992 och 2012.

– Risken för komplicerade hjärtfel, sådana som oftast behöver opereras, var 40 procent lägre i slutet av tidsperioden. Vi kunde också se att det skett ett skifte över tid. Medan allvarligare hjärtfel blev ovanligare blev lindrigare hjärtmissbildningar istället något vanligare, säger forskningsprojektets initiativtagare Stefan Johansson, överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och forskare vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna.

Projektet var inte utformat för att ta reda på sambanden, men forskargruppen spekulerar kring att fosterdiagnostik ligger bakom resultaten. Om rutinultraljudet på mödravården visar ett hjärtfel är det vanligt att blivande föräldrar väljer att testa fostret för kromosomavvikelser. Om Downs syndrom då diagnosticeras är det inte ovanligt att graviditeten avbryts, vilket skulle kunna leda till att färre barn föds med allvarliga hjärtfel. En annan möjlighet är att fosterdiagnostiken av Downs syndrom som sådan, som erbjuds äldre kvinnor i flertalet landsting, leder till en selektionseffekt om kvinnans ålder har betydelse för fostrets risk för hjärtfel.

– Att barn som föds med Downs syndrom idag är mer hjärtfriska än förr är något positivt att lyfta fram i den tuffare start många av dessa familjer får. Jag hoppas också att vår forskning bidrar med något positivt till det offentliga samtalet om Downs syndrom, säger Stefan Johansson.

För ytterligare information kontakta
Stefan Johansson, överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset,
tfn: 0760-50 83 97, stefan.johansson@sodersjukhuset.se

Johanna Gréen, pressansvarig Södersjukhuset, tfn: 070-484 10 76, johanna.green@sodersjukhuset.se

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm