Hoppa till huvudinnehållet

Nyhet: SÖS forskningsgrupp tilldelas 1,4 miljoner kr för forskningsprojekt om hjärtstopp utanför sjukhus

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/xhdn6hi27neoz4nfvk25.jpg

Stockholms läns landsting och Södersjukhusets hjärtstoppsforskningsgrupp har tilldelats 1,4 miljoner kr från Socialstyrelsen för pilotprojekt under 2013. Projektet går ut på att förbättra överlevnaden för personer med hjärtstopp utanför sjukhus. Varje år drabbas omkring 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus. Antalet överlevande i Stockholms län har fyrdubblats sedan 2002, en ökning som bland annat beror på de forskningsprojekt om hjärtstopp som bedrivs på Södersjukhuset.

Årligen drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus. I omkring hälften av dessa fall startas hjärt-lungräddning av ambulanspersonalen. I Stockholms län överlevde mellan 20-25 personer i början av 2000-talet. Den siffran har idag fyrbubblats och anledningen till ökningen beror bland annat på forskningsprojekten SAMS (SAving More lives in Sweden) och SALSA. Genom att räddningstjänst och polis larmas ut samtidigt som ambulansen, för att minska tiden till hjärt-lungräddning och defibrillering, hoppas man kunna öka möjligheten till överlevnad för patienter med hjärtstopp.

I år tilldelas SLL och Södersjukhusets hjärtstoppsforskningsgrupp 1,4 miljoner kr till projektet SAMS. Bakgrunden är att Socialdepartementet vill öka möjligheten för landsting och regioner att metodutveckla och organisera sin verksamhet för att minska antalet dödsfall vid hjärtstopp utanför hälso- och sjukvården.

-  Om vi kan sprida de erfarenheter vi har från Stockholms SALSA-projekt till andra regioner, kommer vi på nationell nivå kunna rädda ytterligare omkring 200 personer årligen med hjärtstopp. Det är därför mycket glädjande att Socialstyrelsen har beviljat SLL och medsökande regioner medel för att på detta vis öka överlevnaden för den här gruppen patienter som tidigare hade en liten chans till överlevnad, säger Leif Svensson, vetenskapligt ansvarig för projektet.

Om SAMS
SAMS är ett forskningsprojekt som startades 2011 av professor Johan Herlitz i Göteborg och professor Leif Svensson på Södersjukhusets kardiologklinik med stöd från Hjärt-lungfonden. Deltagande regioner är Stockholm, Västra Götaland, Jönköping, Södermanland och Dalarna, och fler län har visat intresse att delta bland annat Halland och Uppsala län. Syftet är att dubbelutlarma räddningstjänst och/eller polis tillsammans med ambulans för att öka överlevnaden.

Om SALSA
SALSA (SAving Lives in the Stockholm Area) startade 2005 och innebar att cirka 1 500 brandmän utbildades i hjärt-lungräddning (HLR) och defibrillering. Närmsta räddningstjänst larmades sedan ut samtidigt med ambulansen vid hjärtstopp. Ett stort antal hjärtstartare placerades också ut på anläggningar med många besökare som t ex idrottsarenor, köpcentrum mm. Idag är projektet implementerat och ingår i den dagliga verksamheten inom larmcentralen, polisen, räddningstjänsten och ambulanssjukvården. Jacob Hollenberg utvärderade SALSA projektet i sin avhandling från 2008 ”Out-of-Hospital Cardiac Arrest” och en uppföljning av nyare data pågår just nu.

 

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • hjärt-lungräddning
Platser
  • Stockholm