Hoppa till huvudinnehållet

Olika förutsättningar för små barns hälsa

Årsrapporten 2012 för barnhälsovården i Stockholms läns landsting visar att förutsättningarna för god hälsa hos förskolebarn är bra men skillnaderna är påtagliga mellan områden i länet. Riskfaktorer för att utveckla ohälsa kan identifieras redan i förskoleåldern.

Årsrapporten utgår från ett antal indikatorer och visar bland annat att:

·  Ett av tio spädbarn är passiv rökare men andelen varierar från 0 till 29 procent. Passiv rökning ökar risken för luftvägsinfektioner, skrikighet och eksem.

·  De flesta barnen ammas och tidigare nedåtgående trend har avstannat. Amning ger lägre risk för öroninfektioner, diarréer och fetma. Mindre andel barn får bröstmjölk vid sex månaders ålder i vissa kommuner och stadsdelar än i andra; från 55 till 82 procent.

·  Andel fyraåringar som har fetma är 1,8 procent men varierar från 0 till drygt 5 procent.

·  Andel barn som bor i hushåll med låg köpkraft varierar mellan 8 och 59 procent i länet. I områden där köpkraften är låg utsätts barn i större utsträckning för passiv rökning, får tidigare tillägg till bröstmjölk och har mer övervikt och fetma.

– Rapporten visar att barnen lever i ett delat län och behoven av hälsofrämjande insatser är olika. Alla barn har rätt till likvärdig hälsovård men så ser det inte ut idag. Nu fördelas resurserna till barnavårdscentralerna efter antal barn och inte efter barnens behov. Barnhälsovårdens psykosociala insatser som till exempel screening för att upptäcka nedstämdhet och depression hos den nyblivna mamman når många men inta alla, särskilt inte mammor i områden med ökade behov. Särskilda medel och spetskompetens borde satsas på områden där behoven är större, säger Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset.

Årsrapporten bygger på uppgifter från länets 484 barnavårdcentraler och tas fram för att belysa verksamheten vid barnavårdscentralerna och förutsättningar för barns hälsa och välbefinnande.

Årsrapporten finns att läsa i sin helhet på http://www.bhvsll.se välj sedan ”Rapporter”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare, Södersjukhuset
Tel: 08-616 41 17, 070-484 60 02

Moa Ledin, pressansvarig, Södersjukhuset
Tel: 070-484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Platser
  • Stockholm