Hoppa till huvudinnehållet

Patienterna förlorare när Södersjukhusets satsning på bästa sjukhusmaten hotas

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/pfdyatsmib3g3oym48br.jpg

Hösten 2014 skulle Södersjukhusets egna tillagningskök för patientmat varit klart, efter drygt två år av omfattande förberedelser. I samarbete med kocken Markus Aujaulay har ett nytt måltidskoncept tagits fram som bygger på att skapa en god måltidsupplevelse för våra patienter. Nu har Locum stoppat arbetet med att bygga ett tillagningskök i Södersjukhusets lokaler, mitt under pågående upphandling.

Locum skriver på sin webbplats att de skyndsamt ska utreda placeringen av Södersjukhusets tillagningskök och att man har en mer långsiktig, ekonomisk och tekniskt optimal lösning. Kökets placering är redan utredd och hanterad sedan tidigare. Södersjukhuset ställer sig frågan varför man stoppar projektet två månader före planerad byggstart och för vem den nya lösningen är mer optimal – patienten eller fastighetsägaren Locum?

Södersjukhusets nya måltidskoncept är ett värdefullt komplement i den medicinska behandlingen där patienterna får möjlighet till individuellt anpassad kost. Genom större valfrihet, flexibilitet och tilltalande måltider ska den nya patientmaten ge en ökad matglädje och locka patienterna att äta. Med det nya konceptet kommer Södersjukhuset dessutom tillrätta med ett mångårigt problem med matsvinn som är en stor miljöbelastning och kostar sjukhuset cirka 10 miljoner kronor per år.

De senaste två åren har Södersjukhuset arbetat intensivt med att utbilda personal och bygga om avdelningsköken på sjukhuset. Vårt måltidskoncept har fått mycket uppmärksamhet nationellt och vi har blivit nominerade till årets måltidspris i Stockholms läns landsting. År 2012 lades nya politiska direktiv fram inom Stockholms läns landsting (Måltidsutredningen) där det framgår att vårdgivare alltid ska utreda om det är möjligt att driva ett kök i egen regi. Frågan har utretts och Södersjukhusets styrelse har fattat beslut om att bygga ett eget kök varpå ett avtal skrevs mellan Locum och Södersjukhuset för att färdigställa tillagningsköket. Bygglovshandlingarna godkändes och projekteringen inleddes. Sedan dess har arbetet med att planera tillagningsköket gått enligt plan och varje detalj är inritad och planerad.

Locums politiskt tillsatta styrelse diskuterade och beslutade den 20 mars 2014 att göra en snabb utredning av tillagningskökets placering. Locum anför i sina uttalanden att det finns flera problem med kökets placering så som tung trafik, låg takhöjd, höga kostnader, risk för byggstörningar och överklaganden samt problem med teknisk installation. Samtliga frågor är behandlade och utredda av flera oberoende parter. De alternativ som Locum föreslår som alternativa placeringar har en rad problem avseende logistik och kommer att innebära stora fördröjningar av tidplanen. Byggnadstekniskt finns det säkerligen andra lämpliga alternativ men Södersjukhusets åsikt är att den ursprungliga planen är den bästa utifrån ett patientperspektiv.

Vår förhoppning är att Locums styrelse den 22 maj fattar beslut om att fortsätta arbetet med att bygga tillagningsköket enligt den ursprungliga planen och inte ytterligare försena projektet genom fler utredningar. Vi måste lägga våra egna intressen åt sidan och arbeta tillsammans för patientens bästa.

Kontaktpersoner:

Lena Lundin, chef för sjukhusservice, lena.m.lundin@sodersjukhuset.se, 0739-73 26 14

Eva Tillman, chefläkare, eva.tillman@sodersjukhuset.se, 073-966 09 96

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 400 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Bifogade filer
Taggar
  • södersjukhuset
Platser
  • Stockholm