Hoppa till huvudinnehållet

Pressinbjudan: Södersjukhuset arrangerar internationell konferens om sexuellt våld

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/dxz991r3p098iiaxo21s.jpg

En våldtäktslagstiftning som förutsätter samtycke har länge diskuterats i Sverige och nästa vecka presenterar sexualbrottskommittén sitt förslag. På torsdag inleds den första ICSoR-konferensen i Sverige (International Conference on the Survivors of Rape). Välkommen att bevaka konferensen som samlar internationella forskare som studerar rättsliga aspekter och hälsokonsekvenser av sexuellt våld.

ICSoR är en vetenskaplig konferens som samlar forskare, yrkesprofessionella och personer från den ideella sektorn, som i sitt arbete möter personer utsatta för sexuellt våld. Under konferensen får deltagarna chans att ta del av ny kunskap, presentera sin egen forskning och utbyta erfarenheter från olika länders arbete mot sexuellt våld. I år väntas 300 deltagare till ICSoR.

Konferensen handlar om:

  • hälsokonsekvenser av sexuellt våld
  • rättsliga aspekter på våldtäkt
  • sexuellt våld mot män
  • våldtäkt i samband med väpnande konflikter

I år arrangeras konferensen för första gången i Sverige och Södersjukhusets Akutmottagning för våldtagna står som värd. Tidigare har konferensen hållits i Portugal, Nederländerna och Irland.

Några av forskarna som gästar konferensen

Anna Tiihonen Möller är ledningsansvarig läkare på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset och forskar om våldtäkt och dess konsekvenser. I sin avhandling från 2015 synliggjorde hon att de som söker vård efter våldtäkt ofta inte har fysiska skador, men drabbas däremot av posttraumatisk stress och depression. Anna har varit drivande i arbetet med att förändra Akutmottagningen för våldtagnas arbete, så att mottagningen i dag tar emot alla, oavsett könsidentitet.

Mari Heidenborg är justitieråd och leder på regeringens uppdrag sexualbrottskommitténs arbete med att ta fram ett förslag till samtyckeslagstiftning. I arbetet utreder man en lag som bygger på bevis på samtycke, snarare än förekomst av våld. I arbetet med att ta fram det nya förslaget har Mari Heidenborg mött personer som jobbar mot sexuellt våld, både i och utanför rättsväsendet, i Sverige och utomlands. Mari Heidenborg kommer att delta i seminariet om rättsliga aspekter av sexuellt våld, tillsammans med Elisabeth Sheehy, jurist och professor (Kanada), Lisa Gormley, människorättsexpert (England).

Steven Lucas forskar på hälsokonsekvenser av sexuellt våld. I sin forskning har han visat att kvinnor och män som utsatts för allvarligt sexuellt våld i vuxen ålder har i större utsträckning besvär med sin fysiska hälsa. Psykosomatiska symtom är mer än dubbelt så vanligt hos utsatta kvinnor och mer än tre gånger så vanligt hos utsatta män, jämfört med hos dem som inte har blivit utsatta för allvarligt sexuellt våld i vuxen ålder. Hjärtinfarkt är nästan fyra gånger vanligare bland utsatta kvinnor i åldern 56 - 74 år. Steven Lucas kommer att delta i seminariet om sexuellt våld och dess hälsokonsekvenser, tillsammans med forskare från Norge och Danmark.

Vill du bevaka konferensen?  Välkommen att kontakta Södersjukhusets presstjänst, tfn 070 484 10 76 eller johanna.green@sodersjukhuset.se

Tid: torsdag 29/9 -lördag1/10 2016.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 84, Stockholm.

Läs mer om konferensen på: www.icsor.se

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm