Hoppa till huvudinnehållet

Projekt SMSlivräddare räddar inte bara liv, det breddar även det svenska språket!

Nya ord som fått bred spridning under året som gått lanseras som så kallade Nyord av Språkrådet i slutet av året. Denna gång fanns där ord som Juholtare, attitydinkontinens, flipperföräldrar och åsiktstaliban. Men också glädjande nog även SMSlivräddare! I Nyordlistan beskrivs en SMSlivräddare som en person som räddar liv genom kunskap om Hjärt-och lungräddning och som larmas via SMS.

– Jätteroligt att SMSlivräddare finns med på 2011 års nyordlista. Vårt mål är att rädda fler liv vid hjärtstopp men om vi samtidigt kan bredda språket så är det bara kul. Säger David Fredman, projektledare för SMSlivräddare

På språkrådets hemsida kan man läsa att nyordslistan är att betrakta som en årskrönika, som visar vad som hänt under året avspeglat i språket. Under 2011 har SMSlivräddare blivit allmänt känt för allmänheten och David Fredman tror att det kommer att fortsätta under året.

– När nu projektet har utvidgats till hela Stockholms län behövs det deltagare till projektet, vår förhoppning är att vi kan ha 6000 deltagare till mitten av februari, deltagare som alltså är beredda att rädda liv genom kunskap om hjärt- och lungräddning och som larmas via SMS säger han.

Om du bor i Stockholms län, är över 18 år och utbildad i Hjärt- och lungräddning så är du välkommen att registrera dig som SMSlivräddare på www.smslivraddare.se

Vill du läsa mer om språkrådets alla Nyord så hittar du hela listan här www.sprakradet.se/nyordslistor

Så här fungerar SMSlivräddare.
Samtidigt som SOS Alarm larmar ambulans och räddningstjänst vid ett misstänkt hjärtstopp positioneras deltagarna i SMSlivräddare projektet och de som befinner sig närmare än 500m ifrån platsen får ett larm via SMS. Detta sker alltså via deltagarnas mobiltelefoner och det SMS som skickas ut innehåller instruktioner från SOS-alarm om var den drabbade befinner sig.

Om en SMSlivräddare kommer först på plats påbörjar den hjärt- och lungräddning i väntan på att ambulans eller räddningstjänst kommer och tar över. Denna tidiga insats kan väsentligt förbättra möjligheterna för den som drabbats av ett hjärtstopp att överleva. För varje minut utan hjärt- lungräddning minskar chansen att överleva med 10 %.

Personer över 18 år och bor eller arbetar i Stockholms län och är utbildade i Hjärt- och lungräddning kan delta som SMSlivräddare. Då SMSlivräddare är ett projekt som utvärderas vetenskapligt kommer de deltagare som fått larm att kontaktas för att svara på frågor om larmet.


För mer information om projektet se www.smslivraddare.se eller kontakta projektledare David Fredman 070-089 15 48, david.fredman@sodersjukhuset.se

Publicerad:

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska Barnsjukhusets, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm