Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Sachsska Barnsjukhuset byter namn till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/jo36snzr2ngiiwvlgpifw.jpg

I och med en ökad satsning på ungdomsverksamhet byter Sachsska Barnsjukhuset nu namn till Sachsska barn och ungdomssjukhuset. Samarbetet mellan Kvinnoklinik, Barn- och Ungdomspsykiatri samt Barn- och ungdomsmedicin gör ungdomsenheten till Sveriges första och enda medicinska samvårdscentrum för ungdomar.

- Det nya namnet beskriver vår verksamhet bättre eftersom våra patienter är både barn och ungdomar menar verksamhetschef Eva Berggren Broström. I samband med vårt 100-årsjubileum tidigare i år genomförde vi ett mycket omfattande visionsarbete där vi blickar framåt för att möta framtidens unga patienter.

- Vår ungdomsenhet är ensamma i Sverige om att ha ett samarbete mellan tre olika parter - Kvinnoklinik, Barn- och Ungdomspsykiatri samt Barn- och ungdomsmedicin. Det är Sveriges första och enda medicinska samvårdscentrum för ungdomar och vi har 3500 besökare per år.

Ungdomsenheten kompletterar bassjukvården med specialistkompetens för ungdomar.

Till Ungdomsenheten remitteras ungdomar med olika typer av smärta, psykosomatiska problem som huvudvärk och magont samt gynekologiska problem. Här går också ungdomar med långvariga sjukdomar t ex diabetes och allergier. På ungdomsenheten får specialisterna komma till ungdomarna istället för att de själva ska gå runt till olika kliniker.

 - Tanken bakom ungdomsenheten är att anpassa miljön och vården till ungdomarnas förutsättningar och behov. Det skiljer mycket mellan barn och ungdomar både fysiskt och psykiskt. Bemötandet är viktigt eftersom tonåringarna ska få en möjlighet att både ta ansvar för sin egen sjukdom men samtidigt utveckla sin integritet och självkänsla. Samarbetet med föräldrar och skola är betydelsefull. Dessutom känner sig inte en 15-åring hemma i en miljö full med leksaker utan får det bättre i en av våra Stressless fåtöljer med ett nummer av t ex Veckorevyn i handen. Vi tar emot ungdomar upp till 20 år eftersom ungdomarna först då brukar ha skapat sig ett mer självständigt liv säger Pia Jakobsson Kruse, medicinskt ansvarig överläkare på Ungdomsenheten.

Även namnet på de externa barn- och ungdomsläkarmottagningarna byter namn och heter nu Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Nacka, Handen, Farsta respektive på Södermalm.

Sachsska barn- och ungdomssjukhusets verksamhet omfattar även alla specialistområden inom barn- och ungdomsmedicin förutom onkologi och barn med cystisk fibros.

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset AB och har Sveriges största medicinska barn- och ungdomsakut med över 25 000 besök.

För ytterligare information, kontakta:
Eva Berggren-Broström, verksamhetschef,
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, 08-616 40 01

Pia Jakobsson Kruse, ansvarig överläkare för ungdomsenheten , 
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset,08-616 4150

Erica Löfstedt, kommunikationsstrate
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset,08-616 4186

Moa Ledin, pressansvarig
Södersjukhuset AB,070-484 1076

Publicerad:

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska Barnsjukhusets, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Platser
  • Stockholm