Hoppa till huvudinnehållet

Sachsska Barnsjukhuset startar behandling som kan förhindra hjärnskador hos nyfödda barn

Nu får fler nyfödda barn i Stockholm tillgång till kylbehandling, en behandling som minskar risken för hjärnskador på grund av allvarlig syrebrist i samband med förlossningen.

Som andra sjukhus i Stockholm erbjuder nu Sachsska Barnsjukhuset på Södersjukhuset hypotermibehandling, eller kylbehandling, av nyfödda som har drabbats av syrebrist under förlossningen. Senare års forskning visar att kylbehandling kan minska risken för svåra hjärnskador.

- Om syrebristen är allvarlig kan barnet kort efter födelsen visa neurologiska symptom som beror på hjärnpåverkan. I vissa fall får det mycket svåra konsekvenser för barnet som antingen avlider eller får bestående hjärnskador. Hos de barn som överlever är risken för hjärnskador mellan 30 och 60 procent, säger Ihsan Sarman, överläkare och medicinsk ansvarig läkare på neonatalenheten på Sachsska Barnsjukhuset.

Om kroppstemperaturen sänks till mellan 33 och 34 grader, inom sex timmar efter syrebristen, kan hjärnans strukturer och funktioner skyddas och barnen klara sig utan svåra funktionshinder

Trygghet för fler

Södersjukhuset har Stockholms största förlossningsklinik. Varje år väljer cirka 6700 stockholmare att föda sina barn här.

- För de blivande föräldrarna är det en trygghet att veta att också vi erbjuder kylbehandling.

Enligt en rapport från statliga SBU, kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, skulle mellan 50 och 200 barn behöva den här behandlingen varje år i Sverige. Det motsvarar mellan 4 och 16 barn årligen på SÖS.

En bra start i livet

I våras skaffade Sachsska Barnsjukhuset modern kylutrustning och första fallet behandlades på avdelning 71.

- De barn som behöver kylbehandling slipper nu transporteras till Karolinska sjukhuset och föräldrar och barn kan vara nära varandra under vårdtiden. Det ger bättre förutsättningar för anknytning mellan mor och barn och för att amningen ska fungera - för en bra start i livet helt enkelt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ihsan Sarman, överläkare och medicinsk ansvarig läkare på neonatalenheten, Sachsska Barnsjukhuset, 08-616 40 38

Helen Hellströmer, informationschef, mobil 070-484 10 76

____________________________________________________________

Södersjukhuset bedriver vård och forskning med inriktning på folksjukdomar. Sachsska Barnsjukhuset är sjukhusets barnmedicinklinik. Södersjukhuset har en av Nordens största akutmottagningar. Av de 100000 personer som besöker akuten varje år läggs närmare 50000 in. Varje år föds 6700 barn på Södersjukhuset. Sjukhuset har 4000 medarbetare
Camilla Hedquist
Informationsavdelningen
Södersjukhuset AB
Tel: 08-616 10 70, 073-966 09 41
www.sodersjukhuset.se

Publicerad:
Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm