Hoppa till huvudinnehållet

Sachsska tar över Modersmjölkcentralen från Apoteket AB

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/bmjsshb5zhqz4x81mhfa.jpg

Nu tar Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset över Modersmjölkcentralen från Apoteket AB. I nya, tillgängliga och moderna lokaler vid Södersjukhusets huvudentré kan mammor lämna mjölk från och med idag.

Mjölken från Modersmjölkcentralen är nödvändig för de för tidigt födda och nyfödda sjuka barn som vårdas på någon av Sachsska barn- och ungdomssjukhusets egna neonatalavdelningar och Stockholms övriga neonatalavdelningar. Modersmjölkcentralen är distributör till hela Stockholmsområdet och cirka 1000 liter distribueras årligen. Men ibland är efterfrågan större än tillgången.

-       Vi vill uppmuntra till att även mycket små mängder bröstmjölk kan komma till stor nytta. Ett 4 månader för tidigt fött barn på cirka 1 kilo behöver endast 2 dl/dag” säger Monica Westman, vårdchef för neonatalvårdssektionen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset.

Ungefär vart tionde nyfött barn i Sverige vårdas på en neonatalavdelning. I Stockholmsområdet hamnar drygt 3000 barn årligen på en neonatalavdelning och Sachsska har flest antal vårdplatser – 30 stycken - bland Stockholmssjukhusen.

För barnen som vårdas på en neonatalavdelning är tillgången på bröstmjölk en betydelsefull fråga och den är allt viktigare ju tidigare i graviditeten som barnen föds. För de allra minsta och mest för tidigt födda barnen är bröstmjölken extra viktig eftersom mjölkersättningar inte kan mäta sig med den naturliga bröstmjölkens kvalitet. De minsta barnen saknar egna energireserver varför maten måste ges mycket kort efter förlossningen då i stort sett inga mödrar har lyckats få igång sin egen mjölkproduktion.

För att säkerställa mjölkens kvalitet får givarna genomgå samma tester som för blodgivare och mjölken undersöks med bakterieodling innan den godkänns för användning. Och det ställs vissa krav på den som vill lämna mjölk. Givaren ska vara fullt frisk och får till exempel inte röka eller snusa, dricka alkohol eller ta droger vilket även är rekommendationen för gravida och ammande mammor. Många av givarna har själva haft barn som har vårdats på en neonatalavdelning och de vill nu hjälpa andra barn som har hamnat i samma situation.

-       Vi försöker hitta nya sätt att hämta upp mjölken hemma hos givarna så att de inte behöver komma in till oss för att lämna mjölken. Vår Hemsjukvård som är ute och träffar patienterna och deras familjer i hemmen är ett alternativ som vi ska testa nu, men det kanske finns andra alternativ att hämta upp mjölken ute hos givarna, vi får se framöver. Det skulle säkert kunna öka både antalet givare och viljan hos dem som redan är rekryterade säger Eva Berggren Broström, verksamhetschef på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset.

För ytterligare information, kontakta:
Eva Berggren-Broström, verksamhetschef, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset,
Södersjukhuset AB, 08-616 40 01

Monica Vestman, vårdchef Neonatalsektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset,
Södersjukhuset AB, 08-616 40 98

Erica Löfstedt, kommunikationsstrateg, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset,
Södersjukhuset AB, 08-616 41 86

Moa Ledin, pressansvarig, Södersjukhuset AB, 070-484 10 76

 

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • modersmjölkcentralen
Platser
  • Stockholm