Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Seminarium om framtidens svenska barnhälsovård

Vid ett seminarium på Sachsska barn - och ungdomssjukhuset diskuterar svensk och engelsk expertis i barnhälsovetenskap den svenska barnhälsovårdens framtidsfrågor.

Barn som föds i Sverige idag har den största sannolikheten att få fira sin 18-årsdag av alla barn i världen. Trots det har, på senare år, en rad, delvis nya, hälsoproblem uppmärksammats, där svensk hälsovård idag saknar kunskap för ett effektivt förebyggande arbete. Det handlar om kroniska sjukdomar som astma och diabetes, om psykiska hälsoproblem som ADHD, depression och autism, men också om risk- och skyddsfaktorer för ohälsa i vuxen ålder som fetma och fysisk aktivitet. Förekomsten av dessa hälsoproblem varierar mycket mellan barn som växer upp i olika sociala miljöer. Statistiken från barn- och tandhälsovården i Stockholms län pekar också på stora sociala skillnader mellan olika områden, där barn i socialt utsatta områden har en betydligt mindre gynnsam hälsoprofil med avseende på sådant som amning, passiv rökning, fetma hos fyraåringar och tandhälsa.

För att stödja utvecklingen av kunskap om sociala faktorers betydelse i utvecklingen av dessa nya hälsoproblem har Karolinska Institutet inrättat en professur i samarbete med Centre for Health Equity Studies (CHESS) och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Barnläkaren Anders Hjern tillträdde denna tjänst den 1 juli 2013. I den nya boken ”Barnhälsovetenskap” har han och hans medförfattare beskrivit den aktuella kunskapen inom detta forskningsområde, med utgångspunkt från situationen i Sverige idag.

Vid ett seminarium i aulan på Södersjukhuset den 11 september kommer författarna till boken och andra ledande företrädare för svensk och engelsk barnhälsovård att diskutera den svenska barnhälsovårdens framtidsfrågor.

Bland talarna på seminariet märks Anders Hjern, Mitch Blair docent i barnhälsovetenskap vid Imperial College i London med stor erfarenhet av nationellt förändringsarbete inom engelsk barnhälsovård, Lennart Köhler rektor för Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg, Sven Bremberg expert i barnfrågor på Folkhälsoinstitutet, Staffan Jansson professur emeritus i folkhälsovetenskap i Karlstad och Sveriges ledande forskare om barnmisshandel, Claes Sundelin mångårig barnhälsovårdsöverläkare i Uppsala, Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholm och Henry Ascher professor i folkhälsovetenskap Göteborg, Ilona Koupil professor i folkhälsovetenskap vid CHESS och Bitte Modin docent och skolmiljöforskare vid CHESS.

Välkommen att lyssna på seminariet, onsdag 11 september, kl. 13.30-17.00, Södersjukhusets aula, hiss C, plan 6.Talarna finnas tillgängliga för intervjuer kl. 13.00-13.30,efter föranmälan. 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Hjern, professor, barnläkare Sachsska/Södersjukhuset AB/CHESS/KI, 070-491 12 33

Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare Sachsska/Södersjukhuset AB, 070-484 60 02

Erica Löfstedt, kommunikationsstrateg, Sachsska/Södersjukhuset AB, 070-002 18 71


Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Platser
  • Stockholm