Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset anordnar konferens för att förbättra transpersoners hälsa

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/pdceo5dmw4p2aqri0jzd.jpg

Fler än var tredje transperson har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Det visar en enkätstudie från Folkhälsomyndigheten. För att höja kunskapsnivån kring transpersoners utsatthet och förbättra transpersoners hälsa arrangerar Södersjukhuset en konferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

– På Södersjukhuset finns HBT-hälsan, den enda landstingsmottagningen i landet, som erbjuder samtalsstöd både innan, under och efter könsidentitetsutredningar för transpersoner, säger Johan Demarkesse, legitimerad psykoterapeut och initiativtagare till konferensen. Med konferensen vill vi dela med oss av vår kunskap och lyfta fram det psykologiska stödet som finns för transpersoner.

Folkhälsoinstitutets rapport visar att transpersoners hälsa försämrats de senaste tio åren och att transpersoner har ett lågt förtroende för exempelvis polis, hälso- och sjukvård samt socialtjänst – instanser vars uppgift är att ha en skyddande och främjande roll i samhället.

– Det är komplexa frågeställningar som berörs när man arbetar med könsidentitetsfrågor och vi vänder oss till personer som möter transpersoner i sin yrkesroll eller som arbetar med folkhälsofrågor och vårdplanering. På konferensen medverkar förutom HBT-hälsan också transpersoner, forskare, debattörer och politiker och vi hoppas öka kunskapen kring transpersoners situation och bidra till att förbättra transpersoners hälsa, säger Johan Demarkesse.

Mer om konferensen

Konferensen ”Transpersoner - psykologiska utmaningar och psykoterapi” äger rum 19-20 november 2015 i Stockholm. Den innehåller föreläsningar och samtal på temat psykologiska utmaningar ur både behandlar- och patientperspektiv. 

Programmet för "Transpersoner - psykologiska utmaningar och psykoterapi”

Mer om HBT-hälsan på Södersjukhuset

HBT-hälsan psykoterapimottagning är Stockholms läns landstings mottagning för hbt-personer och deras närstående. Mottagningen tar emot homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) och deras anhöriga, i hbt- och hiv-relaterade samtal.

HBT-hälsan psykoterapimottagning erbjuder också andra vårdgivare och olika utbildningsinstitutioner handledning och utbildning i hbt-relaterade frågor. Mottagningen har en bred erfarenhet och kompetens inom psykiatri, socialtjänst, missbruksvård, familjebehandling, hiv-vård samt sexologi.

Mer information

Kontakta: Johanna Gréen, pressansvarig Södersjukhuset, tfn 070-484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • södersjukhuset
Platser
  • Stockholm