Hoppa till huvudinnehållet

​Södersjukhuset, det akutsjukhus som har flest enkelrum?

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/zwezxprnbpcs9krtpvlj.jpg

I slutet av augusti flyttade fyra vårdavdelningar på Södersjukhusets till nya lokaler där majoriteten av vårdrummen är enkelrum. Totalt finns 79 vårdplatser i enkelrum vilket gör Södersjukhuset till ett av de sjukhus i landet med flest enkelrum. Vård i enkelrum ger ökad patientsäkerhet och ökar integriteten för patienten. Det ger också personalen en bättre arbetsmiljö.

 - Att vårda patienter i enkelrum är en av de viktigaste åtgärderna för att minska vårdrelaterade infektioner, säger Eva Tillman, chefläkare på Södersjukhuset. Vård i enkelrum ger patienterna integritet, trygghet och möjliggör ostörda samtal med vårdpersonalen, menar Eva Tillman.

Södersjukhuset ökade antalet vårdplatser i enkelrum sedan fyra vårdavdelningar flyttade in i nya lokaler i slutet av augusti. I samband med flytten öppnades 79 vårdplatser i enkelrum. Enkelrummen underlättar för personalen att arbeta i team direkt hos patienten. Enkelrummen skapar också bättre möjlighet att isolera patienter som har någon form av smitta, t.ex. vinterkräksjuka. 

- Vi har märkt att våra patienter sover bättre i enkelrummen, säger Eva Nygren, vårdenhetschef på två av de avdelningar som har flyttat. När patienterna sover bättre blir det lugnare på avdelningen, patienterna mår bättre och det leder i förlängningen till en bättre arbetsmiljö för vår personal. Både personalen och patienterna tycker också att det är väldigt positivt att vårdas och arbeta i de nya ljusa och fräscha lokalerna, säger Eva Nygren.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Gréen, pressansvarig, Södersjukhuset, 070-484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • södersjukhuset
Platser
  • Stockholm