Hoppa till huvudinnehållet

​Södersjukhuset inför unik metod för att minska antalet långdragna förlossningar

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/alwcixs4zfirvv2ewacj.jpg

En förlossning som tar tid kan leda till skador på både den födande kvinnan och barnet. En av de vanligaste orsakerna till att en förlossning drar ut på tiden är svaga värkar. Förlossningen på Södersjukhuset inför nu en ny unik metod för att undvika långdragna förlossningar.

När en förlossning blir långdragen kan barnet drabbas av syrebrist och kvinnan kan få en ökad risk för blödningar och infektioner efter förlossningen. Det finns också en ökad risk för kvinnan att senare i livet drabbas av urininkontinens eller framfall.

I en internationell forskningsstudie har Södersjukhusets kvinnoklinik tagit fram en ny unik metod för att identifiera svaga värkar hos den födande och på så sätt minska antalet långdragna förlossningar. Genom att analysera värdet på en liten mängd fostervatten som ändå kommer ut under förlossningen kan man få kunskap om livmoderns tillstånd.

– Med metoden kan vi på ett enkelt sätt avgöra om en födande är mottaglig för värkstimulerande dropp. Om vi ser att den födande inte kan stimuleras till fortsatta värkar kan vi ta beslut om kejsarsnitt eller sugklocka i ett tidigare skede, berättar Eva Wiberg-Itzel, överläkare vid kvinnokliniken på Södersjukhuset och ansvarig för forskningsprojektet.

– I dag pågår de här förlossningarna ofta i många timmar. Att kunna ta beslutet och behandla dessa förlossningar på ett tidigare stadium gagnar alla inblandade, menar Eva Wiberg-Itzel.

Fler vaginala förlossningar och möjlighet att ta emot fler födande

Födande som är mottagliga för värkstimulering kan få en individuellt anpassad behandling och i högre utsträckning förlösas normalt.

– För den enskilda kvinnan innebär metoden att barnmorskan får en ökad kunskap om just hennes förlossning. En kunskap som idag helt saknas, säger Eva Wiberg-Itzel. När vi minskar antalet långdragna förlossningar kan vi på ett bättre sätt använda våra förlossningsplatser och ta emot flera födande på förlossningen på Södersjukhuset.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Gréen, pressansvarig, Södersjukhuset, 070-484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Här föds över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • #forlossning
Platser
  • Stockholm