Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Södersjukhuset öppnar mottagning för unga HBTQ-personer

I september startar Södersjukhuset HBTQ-Ung, en ny mottagning som vänder sig till unga vuxna som behöver testning, undersökning, stöd och samtal.

– Det är viktigt att vi når unga hbtq-personer för att förebygga sexuell ohälsa och att personer riskerar att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar, säger Magnus Karlsson, psykoterapeut och enhetschef för HBTQ-Ung på Södersjukhuset.

Södersjukhuset har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör sexuell hälsa i olika avseenden, men har saknat en verksamhet som riktar sig specifikt till unga vuxna. HBTQ-Ung vänder sig till personer upp till och med 29 år som definierar sig som hbtq. Vårdteamet består av erfarna och hbtq-kompetenta läkare (venereologer och gynekologer), barnmorskor och kuratorer som redan arbetar inom enheten för sexuell hälsa på Södersjukhuset.

– Vi vill att det ska vara låg tröskel för unga personer att söka sig hit. Många är rädda att bli bemötta med okunskap och oförståelse. Hos oss får de en möjlighet att känna sig trygga och förhoppningsvis våga testa sig.

Transpersoner utsatta
De senaste åren har Södersjukhuset sett en ökning av andelen transpersoner som söker vård på någon av mottagningarna HBT-gyn och HBT-hälsans psykoterapimottagning.

– Undersökningar visar att gruppen transpersoner i högre utsträckning riskerar sexuell och psykosocial ohälsa. Samtidigt är vården till unga transpersoner eftersatt i samhället. Det finns också personer som inte vill eller av olika orsaker kan definiera sin sexuella läggning och könsidentitet. Därför är det mycket angeläget att ta ett helhetsgrepp. HBTQ-Ung kommer bli ett bra komplement till våra övriga verksamheter samt till ungdomsmottagningarna som arbetar med att främja sexuell hälsa, säger Magnus Karlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Karlsson, leg psykoterapeut och chef enheten för sexuell hälsa
Tel. 070-0011925, magnus.t.karlsson@sodersjukhuset.se,

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • unga vuxna
Platser
  • Stockholm