Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset ser allvarligt på uppgifterna i Expressen

Södersjukhuset ser allvarligt på de uppgifter om bristande städning som kommer fram i Expressen. Vårdhygien är en mycket högt prioriterad fråga på Södersjukhuset och en viktig del av sjukhusets patientsäkerhetsarbete. Under flera år har Södersjukhuset bedrivit ett aktivt arbete för att minska de infektioner som patienter får i samband med sin vårdtid på sjukhuset.

Det arbetet har gett goda resultat, bland annat enligt de årliga mätningar som Sveriges kommuner och landsting genomför och som visar att Sös har färre vårdrelaterade infektioner än riksgenomsnittet.

– Städning är ett av de viktigaste sätten att minska de vårdrelaterade infektionerna. Vi tar naturligtvis allvarligt på de höga värdena i Expressen mätning. Det man ska känna till är att resultatet beror på när man mäter. Om utrustningen just har använts kan Expressens mätvärden vara normala men om det precis har blivit städat ska värdena naturligtvis vara lägre, säger Eva Tillman, chefläkare på Södersjukhuset och ordförande i Stockholm läns landstings centrala hygienkommitté.

På Södersjukhuset sköts städningen av företaget Miab/NCA. Avtalet med städbolaget ska garantera kvaliteten på städningen. Tillsammans med Vårdhygien Stockholm och städbolaget har Sös tagit fram städinstruktioner som lokalvårdarna ska följa. Sös har också riktlinjer för att tydliggöra och säkerställa gränsdragningen mellan lokalvårdarens och vårdens ansvar för att minska smittspridningen.

Städning på sjukhus kräver en särskild kompetens för att vara patientsäker. Därför måste också varje lokalvårdare få en särskild utbildning innan de börjar sitt arbete som lokalvårdare. Krav på utbildning finns också med i Södersjukhusets avtal med städbolaget.

– I det fall som Expressen tar upp har städbolaget tagit ett avsteg från avtalet, genom att reportern inte har fått någon utbildning. Det kommer vi naturligtvis att följa upp med städbolaget, säger Eva Tillman.

I Expressens inslag visar reportern bilder från en vårdavdelning på Södersjukhuset där tittaren kan se smutsiga och slitna lokaler.

– Södersjukhuset är ett gammalt sjukhus och våra lokaler renoveras kontinuerligt men naturligtvis ska det inte se ut så här. Just den här avdelningen låg i planen för underhåll och har nu blivit renoverad och det är beklagligt att det såg ut så här under sommaren, säger Eva Tillman.

Så följs städningen på Södersjukhuset upp:

Tillsammans med städbolaget och vårdpersonalen följer Södersjukhuset upp städningen två gånger per år. När det gäller operationslokaler följs städningen upp varannan månad. Städbolaget följer även upp städningen på egen hand, två gånger per år. Utöver uppföljningen kan både städbolaget eller en vårdavdelning själv påkalla extra kontroller.

På Sös används så kallade ATP-mätare som komplement till en elektronisk kvalitetskontroll samt i utbildningssyfte, både för lokalvårdare och vårdens personal.

För att mäta att det är rent utför städbolaget kvalitetskontroller, genom så kallad okulär besiktning, tillsammans med ansvarig från vården. Det innebär att man bedömer städkvaliteten i olika lokaler utifrån ett antal mätpunkter som baseras på städrutinen för den specifika lokalen, till exempel om det handlar om ett hygienutrymme, en vård- eller kontorslokal.

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • hygien
Platser
  • Stockholm