Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset ska minska lustgasutsläppen

Stockholms läns landstings mål är att minska utsläppen av lustgas från vården med 75 procent år 2011 jämfört med 2002. Södersjukhuset vidtar därför åtgärder för att bidra till att uppnå målen, och en lustgasdestruktionsanläggning ska installeras.

Vid en förlossning är lustgas den överlägset vanligaste smärtlindringen – bieffekterna är små och värktopparna kapas effektivt. Därför är det inte konstigt att fler än hälften av svenska kvinnor använder lustgas när de föder barn. Men även om bieffekterna av lustgas inte drabbar mamman så drabbar de miljön. Lustgas har 300 gånger större miljöpåverkan än koldioxid. Därför ser nu Södersjukhuset över lösningar för att minimera utsläppen, enligt landstingets miljömål.

– I nuläget släpps det ut cirka ett kilo lustgas per förlossning på Södersjukhuset. Lustgas är en väldigt stark växthusgas som även påverkar vårt ozonlager, därför känns det mycket bra att vi minimerar våra utsläpp och därmed bidrar till en minskad miljöpåverkan redan 2011, säger Yvonne Bergensund, miljösamordnare på Södersjukhuset.

 

Målet i landstingets miljöpolitiska program är att 2011 ska utsläppen av lustgas från vården ha minskat med 75 procent jämfört med 2002. Under hösten ska en lustgasdestruktionsanläggning installeras på Södersjukhuset.
– Utvärderingar från anläggningar som är i drift på andra sjukhus, visar att 95-99 procent av den lustgas som samlas in bryts ner till syrgas och kvävgas, säger Yvonne Bergensund.

För att destruktionsanläggningen ska fungera på ett effektivt sätt måste en särskild andningsmask användas på rätt sätt. På BB SÖS förlossningsavdelning, där fler än 7000 barn föds varje år, förbättrar man successivt maskanvändningen genom information till patienterna.
– Om man andas ut i masken förblir gasen i ett slutet system och påverkar dels inte arbetsmiljön, och dessutom kommer den inte att gå ut i atmosfären, säger Margareta Hammarström, verksamhetschef för Kvinnosjukvård/Förlossning på Södersjukhuset.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bengtsson, informatör, Södersjukhuset, 070-484 10 76

 

_______________________________________________________________________________

 

Södersjukhuset – ett akutsjukhus i storstadsmiljö

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska Barnsjukhusets, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Publicerad:
Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm