Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Södersjukhuset sprider kunskap om könsstympning i FN:s kvinnokommission

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/zwum7qkzdari5vt4kmbb.jpg

Fredag 23 mars medverkar Amelmottagningen vid ett seminarium om kvinnlig könsstympning i anslutning till FN:s kvinnokommissions årliga sammankomst i New York.

– Ämnet är högaktuellt ur ett globalt perspektiv. Det är en fantastisk möjlighet att få representera Sverige och berätta om våra erfarenheter, säger Bita Eshraghi, specialistläkare på Södersjukhuset.

Amelmottagningen är Sveriges enda specialistmottagning som erbjuder könsstympade flickor och kvinnor psykosocialt och medicinskt stöd och vård. Mottagningen utbildar även personal inom hälso- och sjukvården, skolan och rättsväsendet, för att samhället ska bli bättre på att bemöta personer med erfarenhet av könsstympning och hedersrelaterat våld.

– Förutsättningen för jämlik vård är kunskap. Vårt mål är att utbilda yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer med erfarenhet av kvinnlig könsstympning för att de i sin tur ska kunna ge rätt stöd och vård, säger Bita Eshraghi.

Föreläser i New York
Fredag 23 mars medverkar Bita Eshraghi på seminariet ”Female genital mutilation survivors in media – pictures that empower”. Seminariet tar avstamp i den svenska fotojournalistens Elisabeth Ubbes porträtt av könsstympade kvinnor. Deltagarna tas med på en resa som beskriver urgamla sedvänjor, könsstympningens konsekvenser för hälsan och hur Stockholms läns landsting kan hjälpa flickor och kvinnor i behov av psykosocialt och medicinskt stöd och vård. Övriga medverkande är Elisabeth Ubbe, fotojournalist, Siri Lundström, Genuine Green samt Fana Habteab, ordfförande i Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning.

Fakta kvinnlig könsstympning:
Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning är ett grovt övergrepp mot flickor och kvinnor som många gånger sker med familjens heder som förklaring. Det är också en form av grov misshandel och ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning. Socialstyrelsen beräknar att ca 38 000 flickor/kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon form av könsstympning i hemlandet. Av dessa beräknas ca 7 000 vara under 18 år.

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • könsstympning
Platser
  • Stockholm