Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Södersjukhuset startar ny behandling mot förhöjt blodtryck

Som första sjukhus i Stockholm introducerar verksamhetsområde Kardiologi  vid Södersjukhuset en ny behandlingsprincip för svårbehandlat högt blodtryck.

Omkring 20 procent av Sveriges befolkning har förhöjt blodtryck. Obehandlat kan högt blodtryck leda till hjärtinfarkt, njurskador, stroke och i värsta fall för tidig död. I första hand behandlas förhöjt blodtryck med läkemedel men för en del personer fungerar inte läkemedelsbehandlingen och i vissa fall kan behandlingen dessutom ge oacceptabla biverkningar.

Sedan några år tillbaka har en ny metod utvecklats som komplement till läkemedelsbehandlingen. Södersjukhuset är först ut i Stockholm med att introducera metoden och hittills har fyra personer behandlas. Metoden innebär att man för in en tunn slang i njurens blodkärl med vilken man försiktigt bränner med så kallade radiofrekvensenergi i syfte att eliminera nervreceptorer i kärlväggen.

- Det här är en speciell patientgrupp där vanlig behandling inte lett till en adekvat sänkning av blodtrycket. Vi har hittills behandlat fyra patienter enligt metoden och allt har gått bra och komplikationsfritt så här långt. Vi ser mycket positivt på metoden, säger Christina Jägrén, läkare, verksamhetsområde Kardiologi, Södersjukhuset.

Flera internationella studier har visat att denna metod varaktigt kan sänka blodtrycket med cirka 20 procent hos patienter där medicinering inte har haft tillräcklig effekt. Det är viktigt att understryka att metoden är ett komplement till sedvanlig läkemedelsbehandling och inte ersätter den. Metoden har låg risk för komplikationer och ingreppet görs i lokalbedövning och tar cirka en timme.

Även Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har introducerat metoden och den betraktas som väl etablerad i flera andra europeiska länder. Metoden är också föreslagen som behandling av svårinställt högt blodtryck i de Europeiska riktlinjerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Jägrén, Läkare, verksamhetsområde Kardiologi, Södersjukhuset, 08-616 30 47
Moa Ledin, Kommunikatör/pressansvarig, Södersjukhuset, 070-484 10 76

Publicerad:

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska Barnsjukhusets, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm