Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

SÖS ökar möjlighet till hornhinnedonation

Södersjukhuset inleder imorgon arbetet med en organisationsmodell för att i större utsträckning uppfylla människors önskemål om att donera hornhinnor efter sin död.

Så gott som alla människor, med några undantag, kan donera hornhinnor efter sin död. Transplantation av hornhinnor görs till exempel vid hotande blindhet eller vid ögonsjukdomar och skador som kan innebära svåra smärtor. För dessa patienter finns inga alternativ till transplantation. Södersjukhuset vill öka människors möjlighet att donera hornhinnor efter sin död. Genom attitydundersökningar som görs med jämna mellanrum i Sverige vet man att 86 procent av de tillfrågade kan tänka sig att donera både organ och vävnader efter sin död. Men många av de människor som kan tänka sig att donera har inte informerat sina anhöriga.

Under 2011 provar Södersjukhuset en organisationsmodell för att öka antalet hornhinnedonationer från vuxna patienter som avlider på Södersjukhuset.
– De som under sin levnad har uttalat sig som positiva till donation, eller som har registrerat sig i donationsregistret ska få möjlighet att donera vävnad enligt sin önskan. Detta kommer att ske i samråd med närstående, säger Hans Lindblom som tillsammans med Ulrika Larsson är donationsansvariga sjuksköterskor på Södersjukhuset.

I hela landet finns ett stort underskott av hornhinnor, och för dem som står i kö kan väntan på transplantation bli lång.
– Det är glädjande att vi tar sådana här initiativ på sjukhuset. Behovet är stort, och det är viktigt att vi kan vara med och bidra till att donationsviljan respekteras, säger Anna Nergårdh, chefläkare på Södersjukhuset.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Lindblom, donationsansvarig sjuksköterska, Södersjukhuset, 070-420 36 25
Jacob Sundberg, pressinformatör, Södersjukhuset, 070-484 10 76

Södersjukhuset – ett akutsjukhus i storstadsmiljö
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska Barnsjukhusets, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Publicerad:
Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset