Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Stor utbildningsinsats ska öka kunskap om kvinnlig könsstympning

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/xelgefxy6ugk5cwg0uqh.jpg

Antalet könsstympade kvinnor ökar i Sverige och i världen. Nu ska Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor; Amelmottagningen vid Södersjukhuset, utbilda personal inom kvinnosjukvård, öppenvård, barnsjukvård och elevhälsan i Stockholms län för att bättre kunna bemöta drabbade flickor/kvinnor och erbjuda rätt vård.

– Vår erfarenhet är att många könsstympade flickor/kvinnor lidit av besvär relaterade till ingreppet utan att själva förstå varför. De kan ha sökt sig till skolsköterskan eller vårdcentralen vid upprepade tillfällen utan att ha fått rätt hjälp, säger Bita Eshraghi, specialistläkare på Amelmottagningen vid Södersjukhuset.

En könsstympad flicka/kvinna kan besväras av mag- och menssmärtor, smärta vid samlag och återkommande urinvägsinfektioner.

– För att upptäcka vem som behöver vård vill vi lära ut hur man kan prata om könsstympning med flickan/kvinnan och hennes familj. Personalen behöver också veta i vilka länder det är vanligt förekommande och vilket stöd som Amelmottagningen kan erbjuda, säger Bita Eshraghi.

Utbildningssatsningen pågår under 2017–2018 och omfattar ca 800 personer. Den vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdpersonal som kommer i kontakt med den berörda patientgruppen, särskilt i de delar av Stockholmsregionen där det bor många kvinnor med migrationserfarenhet.

Träffa Amelmottagningen på Politikerveckan i Järva

Måndag 12 juni och tisdag 13 juni deltar Amelmottagningen tillsammans med Origo Stockholm på Politikerveckan i Järva, Spånga IP, www.jarvaveckan.com.

  • Träffa läkare och barnmorskor på utställningen kl. 14.00-19.30.
  • Lyssna på seminariet ”Hur kan vi bli bättre på att bemöta personer med erfarenhet av könsstympning och hedersrelaterat våld?” Måndag 12 juni kl. 16.00-17.00, tisdag 13 juni kl. 16.00-17.00.

Medverkande: Bita Eshraghi, specialistläkare Amelmottagningen och Anna-Lena Näsström, barnmorska Origo Stockholm.

Vill du veta mer?

Kontakta Södersjukhusets presstjänst, tfn: 070-484 10 76, e-post: press.sodersjukhuset@sll.se

Mer fakta

Könsstympning: Socialstyrelsen (2015) uppskattar att ca 38 000 flickor/kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon form av könsstympning i hemlandet. Av dessa beräknas ca 7 000 vara under 18 år. I Sverige har de flesta som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia. Sverige har högst förekomst av könsstympade kvinnor i Europa (Socialstyrelsen/NHS/WHO).

Amelmottagningen, Södersjukhuset: Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor, startades 2003, och tar emot flickor/kvinnor med psykiska och fysiska besvär orsakade av könsstympning utan krav på remiss. Sedan starten har mottagningen tagit emot 1 300 nybesök.

Origo, Stockholm: Ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld som samverkar med myndigheter, kommuner, socialtjänst och polis. Origo Stockholm träffar unga, 13–26 år, som lever med hedersnormer och yrkesverksamma och frivilliga aktörer som arbetar med och för dessa unga.

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm