Hoppa till huvudinnehållet

Svåra allergiska reaktioner mot jordnötter/nötter är vanligt bland barn

En omfattande studie av barn i Stockholm som sökt akutvård för reaktion mot födoämnen har genomförts. Studien visar att en förhållandevis stor andel av barnen hade en potentiellt livshotande reaktion. Jordnöt och cashewnöt orsakade förvånansvärt många av reaktionerna bland de yngsta barnen vilket kan bero på förändrade levnadsvanor och införande av ny kost.

Anafylaxi (allergichock) är ett potentiellt livshotande tillstånd som tycks ha ökat i förekomst under de senaste decennierna. Dödsfall är dock ovanligt.

I den aktuella studien har förekomst, orsaker och symtom vid akuta besvär mot mat undersökts bland 371 barn som under 2007 vårdades på någon av akutmottagningarna vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna eller Huddinge. Inget barn avled som en följd av födoämnesreaktion, men ett barn fick tillfälligt andningsstillestånd. 128 barn hade anafylaxi och ytterligare 70 barn fick akutbehandling för att förhindra uppkomsten av anafylaxi. Fem barn behövde intensivvård. Författarna till studien påpekar att andelen med framför allt lindrigare besvär underskattas. Jordnöt var som väntat det som oftast orsakade svåra besvär.

-       Anmärkningsvärt är att cashewnöt var vanligast bland nötter som orsak till reaktion och att barn under tre år reagerade på jordnöt/trädnötter lika ofta som på mjölk och ägg, säger Mirja Vetander, läkare och doktorand samt en av författarna till studien.       

Författarnas slutsatser är att anafylaxi mot jordnötter och andra nötter under tidiga barnaår är vanligare än förväntat.

-       Förändrade kostvanor innebär att vi utsätts för nya allergen i maten och gör att sjukdomspanoramat sannolikt har ändrats, vilket belyses av bland annat tidiga och svåra reaktioner mot cashew. Föräldrar saknar ofta kunskap om riskerna för allergiska reaktioner av cashewnötter, vilka dessutom kan förekomma i industriframställd mat, säger Mirja Vetander.

Studien har genomförts av forskare från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och Karolinska Institutet.

Mirja Vetander är läkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, KI SÖS, mirja.vetander@ki.se.

Magnus Wickman är professor vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet samt barnallergolog vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, magnus.wickman@ki.se.

Publikation:
Vetander M, Helander D, Flodström C, Östblom E, Alfvén T, Ly D H, Hedlin G, Lilja G, Nilsson C,  .Wickman M. ANAPHYLAXIS AND REACTIONS TO FOODS IN CHILDREN- A population based case study of emergency department visits. Artikeln kommer att publiceras i april numret av tidskriften Clinical and Experimental Allergy.

Länk till artikeln: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2222.2011.03954.x/pdf

För mer information, kontakta:
Professor Magnus Wickman, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Tel: 070-484 39 00
E-post: magnus.wickman@ki.se

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • sachsska barnsjukhuset
Platser
  • Stockholm