Hoppa till huvudinnehållet

Svåra allergiska reaktioner mot jordnötter/nötter är vanligt bland barn

En omfattande studie av barn i Stockholm som sökt akutvård för reaktion mot födoämnen har genomförts. Studien visar att en förhållandevis stor andel av barnen hade en potentiellt livshotande reaktion. Jordnöt och cashewnöt orsakade förvånansvärt många av reaktionerna bland de yngsta barnen vilket kan bero på förändrade levnadsvanor och införande av ny kost.

I den aktuella studien har förekomst, orsaker och symtom vid akuta besvär mot mat undersökts

Författarnas slutsatser är att allergichock mot jordnötter och andra nötter under tidiga barnaår är vanligare än förväntat.

Journalister välkomnas till pressträff där Mirja Vetander och Magnus Wickman kommer att presentera studien och berätta mer.

Tid: Fredag 16 mars, kl 10.00
Plats: Konferensrum Sachssofonen, plan 0, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10. Karta finns i bifogad pdf.

Studien har genomförts av forskare från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och Karolinska Institutet. Mirja Vetander är läkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, KI SÖS. Magnus Wickman är professor vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet samt barnallergolog vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset.

Ett pressmeddelande kommer att skickas den 16 mars i samband med pressträffen.

 

 

 

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • nötallergi
Platser
  • Stockholm