Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Tre konstaterade fall av köttallergi på Södersjukhuset

Vid Södersjukhusets allergimottagning har man under det senaste halvåret konstaterat tre fall av köttallergi vilket är mycket ovanligt. Patienterna har haft sjukdomsbild med magont och nässelutslag några timmar efter att de har ätit olika typer av rött kött. Samtidigt visar ny rapport från USA att 24 personer utvecklat köttallergi efter att ha blivit bitna av fästingar och sandloppor.

På allergimottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har man endast funnit åtta fall under perioden 1998 till 2004. Därför är det mycket intressant att man nu funnit tre fall med konstaterad köttallergi under det senaste halvåret på Södersjukhusets allergimottagning.

– Vi har aldrig tidigare utrett någon patient med köttallergi och vi undrar nu om det har blivit vanligare eller vi har blivit mer uppmärksamma på ovanliga allergier säger Lars Gottberg, överläkare på Södersjukhusets allergimottagning.

Maria Starkhammar, specialist i allmänmedicin vid Södersjukhusets allergimottagning, berättar om en av patienterna som blev remitterad till allergimottagningen sedan hon hade fått en kraftig attack med andningssvårigheter och tryck i bröstet efter att ha ätit köttfärssås. Innan dess hade kvinnan under tio år avstått från att äta kött i perioder på grund av besvären. Utredningen visade att hon hade allergiska antikroppar (IgE) mot köttprotein från nöt, fläsk och lamm.

– Kvinnan vill gärna testa att äta kött igen. Vi ska nu försöka ta reda på om hon tål älgkött genom hudtest och senare troligen låta henne testa att äta älgkött på mottagningen, säger Maria Starkhammar.

Docent Ulf Bengtsson, tidigare verksam på allergimottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och en av Sveriges ledande experter på födoämnesallergi, är nu knuten till Södersjukhusets allergimottagning som konsult. Han menar att det ofta är svårt att koppla symtom till födointag, eftersom reaktionerna kan komma flera timmar efter att patienten har ätit. Enligt honom har köttallergi uppmärksammats alltmer i forskningen det senaste året. Han syftar bland annat på en ny rapport från USA, där 24 patienter utvecklat köttallergi efter att ha blivit bitna av fästingar och sandloppor.

– Det här är ett exempel på hur mycket som fortfarande är okänt inom födoämnesallergi. Kanske går sådana här fall att använda för att hitta ledtrådar till vad som gör att allergierna bryter ut, säger Ulf Bengtsson.

Ännu finns det ingenting som tyder på att de tre patienterna på Södersjukhuset skulle ha blivit bitna av fästingar.

På Södersjukhuset hoppas man få ökade resurser för att bättre kunna utreda vuxna patienter med födoämnesallergi. Hittills har det inte funnits någon enhet som tar hand om de här patienterna i Stockholm.

– I dagsläget saknar vi till exempel möjlighet att låta patienterna testa att äta misstänkta födoämnen. Det behövs också bättre möjligheter så att patienterna kan få rådgivning av dietist, säger Maria Starkhammar


För mer information, kontakta:

Moa Ledin, informatör, Södersjukhuset

Tel. 08-616 10 68, 070-484 10 76

Lars Gottberg, överläkare, allergimottagningen vid Södersjukhuset

Tel. 070-310 73 24

Maria Starkhammar, läkare, allergimottagningen vid Södersjukhuset

Tel. 08-616 30 48

________________________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna sjukhusets specialitet. Vi har även Sveriges största förlossningsklinik med omkring 7 000 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 4 000 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 100 000 patienter vård varje år. Sachsska Barnsjukhusets är en del av Södersjukhuset och tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Publicerad:
Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm