Hoppa till huvudinnehållet

Unik utbildning för omhändertagande av våldsoffer

I ett unikt samarbete mellan Länskriminalpolisen i Stockholm, akutmottagningarna på Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset, MIO-gruppen Astrid Lindgrens barnsjukhus samt Röda Korsets Högskola, anordnas en nationell tvådagarsutbildning för vårdpersonal och högskolestuderande samt läkarstudenter. På föreläsningsprogrammet står bland annat ”Alkohol och våld” och ” Säkerhetsaspekter/personsäkerhet”.

Antivåldsgruppen på Södersjukhuset har under många år studerat gatuvåldets verkningar i Stockholm, och har tagit fram ett handlingsprogram för patienter utsatta för gatuvåldsövergrepp. De ger brottsförebyggande föreläsningar i skolor, vid konferenser, kongresser och på arbetsplatser.

Erfarenheten förmedlas nu tillsammans med Länskriminalpolisen i Stockholm, Röda Korsets Högskola, och Karolinska Universitetssjukhuset, via en tvådagarskurs som anordnas 23-24 februari.
– Vår förhoppning är att med denna kurs kunna ge bättre förutsättningar till vårdpersonal att ta hand om våldsoffer. Dessutom vill vi förmedla en aktuell bild av våldet – vilken oerhörd förlust för samhället det utgör – och vilka förebyggande åtgärder som kan tas, säger Sören Sanz, vårdadministratör på Södersjukhusets akutmottagning och ingått i arrangörsgruppen.

Kriminalkommissarie Sonny Björk och kriminalinspektör Ann-Mari Wennman representerar Länskriminalen och kommer att tala om familjevåld, bevissäkring, vikten av korrekt dokumentation, säkerhetsaspekter och personsäkring.

Initiativtagare till kursen är professor Christina Lindholm.

Utbildningen äger rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Nanna Svarts auditorium. Förutom Sören Sanz medverkar bland andra Med Dr Anna Letterstål (moderator), Ann Gardulf, rektor Röda Korsets Högskola, Benny Haag, skådespelare, Kari Ormstad, professor i rättsmedicin Rigshospitalet Oslo, med flera. Programmet kan ses i sin helhet på Röda Korsets Högskolas webbplats, www.rkh.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Lindholm, professor, Röda Korsets Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, 070-3691355
Ann Gardulf, rektor Röda Korsets Högskola, 070-585 66 96
Sören Sanz, vårdadministratör, akutmottagningen Södersjukhuset, 070-710 21 44
Jacob Sundberg, pressinformatör, Södersjukhuset, 070-484 10 76

Publicerad:

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska Barnsjukhusets, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm