Hoppa till huvudinnehållet

Vaccinationstäckningen hög bland barn i Stockholms län

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/bzqxqviqqagaw0zucuc0.jpg

96–97 procent av alla barn födda 2014 är vaccinerade enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Det visar årsrapporten 2016 från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Rapporten visar även att späd- och förskolebarn i Stockholm överlag har bra förutsättningar för god hälsa men att det finns betydande skillnader mellan olika stadsdelar och områden i länet.

- Orsakerna till att ett mindre antal barn födda 2014 inte är vaccinerade har kartlagts i rapporten. De helt ovaccinerade barnen är få, säger Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare på Barnhälsovårdsenheten, Södersjukhuset.

Barnhälsovården i Stockholms län har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag och når i stort sett alla barn 0–5 år.

- För att ytterligare öka barns förutsättningar för god hälsa och välbefinnande behöver resurser för insatser fördelas efter barnens behov och sättas in tidigt för bästa resultat, menar Helena Martin.

År 2016 års rapport visar att:

  • Amningen fortsätter att minska. Andelen enbart ammade barn vid 4 månaders ålder är 53 procent. För 10 år sedan var siffran 63 procent. Andelen enbart ammade barn vid 4 månaders ålder varierar från 35 procent till 68 procent mellan länets stadsdelar och kommuner.
  • Andelen spädbarn som utsätts för tobaksrökning i hemmet minskar. Variationen mellan länets stadsdelar och kommuner är dock stor, från 0,5 till 23 procent.
  • Andelen fyraåringar som har fetma har varit relativt oförändrad de senaste åtta åren. Av länets fyraåringar, födda 2011, har knappt 2 procent fetma. Andelen fyraåringar med övervikt eller fetma varierar mellan 6 och 17 procent
  • Andelen pappor/partner som deltar i föräldragrupp är fortsatt låg. 94 procent av alla besök i föräldragrupp gjordes av enbart mammor och 1 procent av enbart pappa/partner. Barnhälsovårdsenheten arbetar för att ett eget besök för barnet och pappa/partner ska kunna införas på BVC under det kommande året.
  • Samband mellan hälsoindikatorer för barn och barnfamiljers köpkraft. Ett tydligt samband kan visas mellan låg köpkraft i familjer med barn 0–5 år och följande hälsoindikatorer: rökning i hemmet i nyföddhetsperioden, enbart amning vid 4 månaders ålder, fetma vid 4 års ålder samt kariesförekomst vid 3 års ålder.

Rapporten bygger på uppgifter från länets 497 BHV-sjuksköterskor. Ladda ner rapporten.

Mer information

För mer information kontakta: Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenheten,Södersjukhuset, e-post: helena.martin@sll.se, eller Johanna Gréen, pressansvarig Södersjukhuset, e-post: press.sodersjukhuset@sll.se, 070 -484 10 76.

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm