Hoppa till huvudinnehållet

Viktuppgång mellan graviditeter ökar risk för syrebrist hos nyfödda visar studie vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/icy8sas5hxejqk9xkuyk.jpg
Studien är den första i världen att undersöka sambandet mellan viktuppgång mellan på varandra följande graviditeter och risk för syrebrist hos det nyfödda barnet. Foto: Rainer Tihvan.

Förekomsten av övervikt och fetma ökar i Sverige och i världen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset visat att det finns ett samband mellan viktuppgång mellan graviditeter hos mamman och risk för syrebrist vid förlossningen hos det nyfödda barnet.

─ Resultaten av vår studie visar att viktuppgång mellan graviditeter medför ökad risk för syrebrist hos det nyfödda barnet. I vår studie upptäckte vi att risken ökar med graden av viktuppgång mellan graviditeterna, berättar Martina Persson, barnläkare och forskare vid Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Risken minskas om mamman undviker att gå upp i vikt

I studien tittade man på så kallade apgarpoäng hos det nyfödda barnet. Det är en poäng som används för att snabbt bedöma det allmänna hälsotillståndet hos ett nyfött barn. Man jämförde apgarpoäng hos barn där mamman hade ungefär samma vikt inför första och andra graviditeten, med apgarpoäng hos barn där mamman hade ökat i vikt mellan sin första och andra graviditet.

─ Ett lågt värde på apgarskalan kan innebära ökad risk för syrebrist, vilket i värsta fall kan leda till att barnet dör, säger Martina Persson. Vi fann också att risken för kramper i nyföddhetsperioden och en svår form av andningsstörning hos det nyfödda barnet ökade med mammans viktuppgång mellan första och andra graviditeten. Dessa risker kan sannolikt minskas genom att mamman undviker viktuppgång och strävar efter normal vikt inför varje graviditet, säger Martina Persson.

Studien är den första i världen att undersöka sambandet mellan viktuppgång mellan på varandra följande graviditeter och risk för syrebrist hos det nyfödda barnet.

För mer information kontakta

  • Martina Person, barnläkare och forskare vid Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, tfn: 073-980 59 59, e-post: martina.persson@ki.se
  • Johanna Gréen, pressansvarig, tfn:070-484 10 76, e-post: johanna.green@sodersjukhuset.se

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm