Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Sös moderna byggnader möjliggör utveckling av vården

Södersjukhuset har de senaste åren byggts ut samtidigt som äldre delar av sjukhuset har rustats upp. Detta dels för att effektivisera vården, och dels för att möta det ökade kravet på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Tre byggnader har uppförts – en behandlingsbyggnad med 24 operationssalar och större akutmottagning, en vårdbyggnad med enpatientrum och en försörjningsbyggnad för logistik och drift.

Om vårdbyggnaden

Vårdbyggnaden har 183 patientrum där varje patient har ett eget vårdrum på cirka 18 kvm. Vårdrummen har en egen dusch och toalett, vilket värnar om integritet och minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Varje vårdavdelning är byggd för att kunna delas in i moduler. Till varje modul hör sex patientrum där vårdteam bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska arbetar tillsammans.

Om behandlingsbyggnaden

Behandlingsbyggnaden är en byggnad för tekniskt avancerade behandlingar och rymmer bland annat 24 moderna operationssalar, en sterilcentral och Sveriges största bårhusverksamhet samt rum för avsked. Den innehåller även en akutmottagning och röntgen. Akuten är indelad i tio moduler. Upp till sex larmpatienter kan behandlas samtidigt i akutrummen.

Om försörjningsbyggnaden

I försörjningsbyggnaden finns bland annat en modern godsmottagning som är central för den stora mängden leveranser till sjukhusets verksamhet. Det finns även en sopsug som kan hantera upp till 10 ton sopor per dygn.

Om de tre sjukhusbyggnaderna i siffror:

  • 183 patientrum på cirka 18 kvadratmeter (varje patient har eget vårdrum med dusch och toalett).
  • 24 operationssalar. Två av operationssalarna är hybridsalar på 100 kvadratmeter. Här finns tillgång till avancerad röntgenutrustning och assistans av röntgenspecialister.
  • Akutmottagningen på 7 600 kvadratmeter är dimensionerad för att kunna ta emot cirka 135 000 patienter per år. Här finns sex akutrum, 48 behandlingsrum, 52 övervakningsbås och fem läkemedelsrum.
  • Delar av röntgenkliniken finns på akutmottagningen med två datortomografer, två multilabb och ett ultraljudslabb.