Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen sodersjukhuset.se

Bakgrund

Vi vill att den här webbplatsen ska vara tillgänglig för alla användare, oavsett förutsättningar, och strävar efter att uppfylla kriterierna nivå AA för standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vårt arbete med att förbättra webbplatsens tillgänglighet pågår kontinuerligt.

Hur tillgänglig är webbplatsen idag?

Idag är den här webbplatsen delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Mer information om brister vi känner till hittar du längre ned på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Skulle du upptäcka problem som inte är beskrivna här, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav ber vi dig att meddela oss så att vi blir uppmärksammade på att problemet finns och kan vidta åtgärder. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till kommunikation.sodersjukhuset@regionstockholm.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG, Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet just nu

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

Tydlig markering av tangentbords- och muspekarfokus för element (uppfyller ej kriterie 2.7.3) -för användare som navigerar med tangentbord eller mus kan det vara otydligt att se vilket objekt som är i fokus.

Utformning av sökresultatet (uppfyller ej kriterie 4.2.1) - paginering saknas. Sidan som innehåller sökresultat saknar en begränsning av hur många sökträffar som visas (på varje sida), listningen av resultat kan bli väldigt lång.

Visuella rubriker ska kodas som rubriker (uppfyller ej kriterier 3.2.1, 4.3.1, 5.3.1, 8.3.1, 9.3.1) - vissa sidor på webbplatsen kan idag innehålla flera huvudrubriker vilket kan göra det svårt för användaren att snabbt avgöra vad sidan i huvudsak handlar om.

Organisera innehåll med rubriker (uppfyller ej kriterier 3.2.2, 4.3.2, 6.2.1, 7.2.1, 8.3.2, 9.3.2) - vissa sidor på webbplatsen har inte en korrekt rubrikstruktur idag.

Tydliggör syftet med och särskilj länktexter (uppfyller ej kriterie 5.2.1) - länkar på vissa sidor kan vara svåra att särkilja.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (egen testning) av webbplatsen sodersjukhuset.se. Den senaste större genomlysningen av webbplatsen utfördes av ETU AB 2018-12-17.

Denna redogörelse uppdaterades 2020-08-27.